Študij germanistike mi je tešil nenasitno željo in strast po književnosti ter zahvaljujoč profesoricam in profesorjem odpiral brezmejni svet literature in življenja. Germanistiko sem študirala v času »zlate dobe« jezikovnih šol, kjer sem si pridobivala praktična znanja in spretnosti pri poučevanju nemščine. Tako sem že med študijem germanistike in geografije poučevala - sprva na Delavski univerzi, kasneje na novo nastalih jezikovnih šolah - odrasle, študente, mladostnike in otroke. Učila sem se različnih učnih metod in pristopov, ki so mi kasneje pri redni zaposlitvi na gimnaziji in Zavodu za šolstvo še kako koristili.

Študij germanistike mi je dal poleg znanja književnosti nemškega govornega prostora tudi znanje iz prevajanja. Tako sem si tudi verjetno lažje pridobila naziv sodne tolmačke za nemški jezik.

Od leta 1997 sem pedagoška svetovalka za pouk nemščine na Zavodu RS za šolstvo. Delo zahteva dobro poznavanje prakse poučevanja, sledenje sodobnim smernicam pri pouku tujih jezikov ter teoretsko podlago za študij jezika, književnosti ter didaktike pouka nemščine. To sem nadgradila z magistrskim študijem. Tako sem pod mentorstvom prof. dr. Neve Šlibar raziskala medkulturni pouk literature pri pouku nemščine na gimnazijah.

V preteklih nekaj letih se bolj ukvarjam z uvajanjem novosti v pouk nemščine na osnovnih šolah, kar sem obogatila z doktorskim študijem. Tako sem pod mentorstvom izr. prof. Alje Lipavic Oštir in prof. dr. Majde Pšunder raziskala vpliv angleščine pri pouku in učenju nemščine na osnovnih šolah.

Kaj mi je študij germanistike dal? Dobro teoretsko podlago v humanistični znanosti, pri mojem delu pa tudi možnost nadaljnjega študija in strokovnega sodelovanja pri posodabljanju učnih načrtov in nadaljnjem usposabljanju učiteljev nemščine.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si