katja schwarz einsV času študija nemškega jezika in literature na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem poučevala nemščino kot tuji jezik na izobraževalnem društvu Šolt. Tu smo bili tako slušatelji kot tudi predavatelji pretežno študentje, ki smo lahko na fakulteti pridobljeno znanje takoj preizkusili v praksi. Ko sedaj razmišljam za nazaj, je očitno, da se je takrat začrtala moja kariera, ki je bila z nekaj kratkimi „abstecherji“ vedno povezana z nemščino kot tujim jezikom.

V času absolventkega staža sem dobila ponudbo Ekonomske šole Novo mesto za poučevanje nemščine, kjer sem se kasneje tudi zaposlila. Za Ekonomsko šolo v Novem mestu je prišla Gimnazija Bežigrad in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. Po šestletnem učiteljevanju, sem se odločila za spremembo, saj sem čutila, da lahko s znanjem jezika in didaktike, pridobljenim na Filozofski fakulteti v Ljubljani, počnem še marsikaj drugega. In prav sem imela. Moja prva neučiteljska služba je bilo mesto asistentke direktorice Avstrijskega inštituta, ki je trajala 4 leta. Zatem sem se zaposlila kot svetovalka za nemško in angleško literaturo pri Mladinski knjigi Založbi. Zadnjih osem let pa sem zaposlena na Goethe-Institutu Ljubljana kot koordinatorica jezikovnih programov in pokrivam področje „Bildungskooperation Deutsch“, ki predstavlja stično točko med jezikom in kulturo.

Študij nemškega jezika in literature na Germanistiki mi je dal širino, ki mi je kot učiteljici nemščine pomagala gasiti vedoželjnost mladih ljudi, kot koordinatorici projektov pa mi je v veliko pomoč pri zasnovanju projektov na področju nemščine kot tujega jezika, namenjenim slovenskim učiteljem in učencem.
Pedagoška izobrazba, pridobljena v času do- in podiplomskega študija pa je pripomogla k temu, da bolje razumem poti podajanja in usvajanja nemščine kot tujega jezika, kar pripomore k večji učinkovitosti mojega dela.

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si