Informacija za študente, ki ponavljajo letnik ali pavzirajo

 V skladu z veljavnim fakultetnim in univerzitetnim Pravilnikom o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji smo na Oddelku za germanistiko v zvezi s študenti, ki letnik ponavljajo ali pavzirajo, sprejeli naslednje smernice:

V 7. in 8. členu Pravilnika je zapisano: »Študent ima pravico opravljati izpite iz predmetov letnika na podlagi vpisa v ta letnik študijskega programa […] Ponovno vpisanemu študentu in študentu brez statusa lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno – oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov izjemoma dovoli obiskovanje organiziranih oblik študija (tj. predavanja, seminarji in vaje ter ostale oblike, določene z akreditiranim študijskim programom) in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je vpisan

Študentje Germanistike in Nemcistike, ki ponavljajo letnik in izpolnjujejo pogoje (= imajo za prejšnji letnik opravljene vse obveznosti na programu Germanistika oz. Nemcistika) ter bi si želeli opravljati izpite za naprej, lahko najpozneje 7 dni po začetku semestra (t. j. do 8. okobra 2018), v tajništvo germanistike oddajo pisno prošnjo. V prošnji naj natančno navedejo, pri katerih predmetih višjega letnika si želijo opravljati obveznosti. Vodstvo oddelka bo v sodelovanju z nosilci predmetov individualno odločalo o vsaki prošnji posebej. Študentje, ki jim bo odobreno opravljanje obveznosti, bodo imeli predmet regularno vpisan v VIS. Brez uradnega vpisa v VIS opravljanje obveznosti za višji letnik ni mogoče.

                                                                                     izr. prof. dr. Špela Virant,

                                                                                                       predstojnica Oddelka za germanistiko 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si