Veseli smo, da lahko na našem oddelku pozdravimo gostujočega profesorja, renomiranega germanista dr. Clemensa Ruthnerja. Dr. Ruthner je študiral germanistiko, filozofijo, zgodovino in komunikologijo na Univerzi na Duanju in dela od leta 2008 na Trinity College v Dublinu. Pred tem je dlje časa deloval v Budimpešti, Antwerpnu in Edmontonu in kot gostujoči profesor učil v Leuvnu, na Dunaju, v Sarajevu in Leipzigu. Težišče njegovega delovanja so središče in obrobje, lastno in tuje ter fantastična literatura in postkolonialne študije. Pred nedavnim je izšla njegova monografija "»Habsburgs 'Dark Continent': Postkoloniale Lektüren zur österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert«. 

Wir sind sehr froh darüber, an unserer Germanistik- Abteilung den angesehenen Germanisten und Kulturwissenschaftler Dr. Clemens Ruthner als Gastprofessor begrüßen zu dürfen. Dr. Ruthner hat Germanistik, Philosophie, Geschichte und Kommunikationswissenschaften an der Wiener Universität studiert und ist seit 2008 am Trinity College in Dublin tätig. Davor arbeitete er längere Zeit in Budapest, Antwerpen und Edmonton und lehrte als Gastprofessor in Leuven, Wien, Sarajevo und Leipzig. Die Schwerpunkte seiner Forschung sind Zentrum und Peripherie, das Eigene und das Andere sowie phantastische Literatur und postkoloniale Studien. Unlängst ist seine Monographie »Habsburgs 'Dark Continent': Postkoloniale Lektüren zur österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert« erschienen. cruthner

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si