Novosti pri zaključevanju študija:

DIPLOMSKA DELA 
- zadnji rok za prijavo diplomskih tem 25. maj 2018
- zadnji rok za oddajo zadnje verzije dipl. dela: 1. 9. 2018

Čas dopustov (15. julij do 15. avgust) ne sodi v delovni čas pregledovanja diplomskih del!

MAGISTRSKA DELA
Vsi, ki želijo študij zaključiti v letošnjem študijskem. letu, morajo temo prav tako predložiti v potrjevanje do 25. 5. 2018.

Čas dopustov (15. julij do 15. avgust) ne sodi v delovni čas pregledovanja magistrskih del!

Magistrska dela morajo biti v vezani obliki že ob prijavi na zagovor– dva izvoda (za mentorja in knjižnico) je NUJNO treba oddati 10 dni pred zagovorom, kar mentor pisno potrdi ob prijavi na zagovor (mentor se podpiše na prijavnici, študenti v tajništvu pokažejo vezan izvod, za komisijo zadostujejo izvodi dela v spiralni vezavi).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si