V letu 2012 bili sodelavci Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na gostovanjih na naslednjih univerzah:

 

  • 24. 1. 2012 je dr. Uršula Krevs Birk predavala na Univerzi v Regensburgu (Nemčija).
  • 5. 11. 2012 je dr. Johann Georg Lughofer predaval na Alpen-Adria Universität Klagenfurt (Avstrija).
  • Od 13. 5. do 19. 5. 2012 je dr. Marija Javor Briški predavala na Univerzi v Portu (Portugalska) v sklopu mednarodnega programa Erasmus Mundus »German literature in the European Middle Ages«.
  • Od 24. 5. do 30. 5. 2012 je dr. Brigita Kosevski Puljić predavala na univerzi Uniwersiytet Rzeszow, Instytut Filologii Germnaskie (Poljska).
  • Julija 2012 je dr. Uršula Krevs Birk gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
  • Od julija do septembra 2012 je dr. Johann Georg Lughofer predaval na Oddelku za germanistiko na univerzi Universität Stellenbosch (Južnoafriška Republika).
  • Od 2012 dr. Johann Georg Lughofer predava na Oddelku za germanistiko na Univerzi Dunaj (Avstrija).

 

V letu 2012 so sodelavci Oddelka s prispevki sodelovali na naslednjih konferencah, simpozijih in drugih mednarodnih znanstvenih srečanjih:

 

• 22. 2. 2012: Seminar »LTS Research Seminar« na univerzi Aston University v Birminghamu (Anglija): dr. Johann Georg Lughofer
• 27. 2. 2012: Seminar »Departmental Research Seminar« na Univerzi University of Exeter (Anglija): dr. Johann Georg Lughofer
• 14. 4. 2012: Simpozij »Tagung zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Albrecht Greule« (Rekontextualisierung von Werbeslogans im Deutschen und Slowenischen): dr. Janja Polajnar Lenarčič
• Od 31. 5 do 3. 6. 2012: Mednarodna konferenca »MOVENS: Erzählte Städte. Beiträge zu Forschung und Lehre in der europäischen Germanistik« na univerzi Freie Universität Berlin (Nemčija): dr. Marija Javor Briški, dr. Irena Samide
• 5. 6. 2012: Simpozij »Joseph Roth-Tag« v »Literaturhaus in Wien« na Dunaju (Avstrija): dr. Johann Georg Lughofer
• Od 4. do 7. 6. 2012: Mednarodni germanistični kongres »IX. Kongres der Germanisten Rumäniens«na Univerzi Bukarešta (Romunija): dr. Petra Kramberger
• Od 26. do 29. 6. 2012: Mednarodna konferenca »Trivial- und Unterhaltungsliteratur« v Sevilli (Španija): dr. Darko Čuden, dr. Marija Javor Briški, dr. Špela Virant
• 21. 8. 2012: »Kolloquium am Kap« na ustanovah University of Cape Town, University of the Western Cape in Stellenbosch University: dr. Johann Georg Lughofer
• 31. 8. 2012: Seminar »Departmental Research Seminar, Department of Modern Foreign Languages« na univerzi Stellenbosch University: dr. Johann Georg Lughofer
• 6. 9. 2012: Konferenca »Tagung der Germanistischen Linguistik der Universität Mannheim« v Mannheimu (Nemčija): dr. Janja Polajnar Lenarčič (plenarno predavanje)
• Od 27. do 31. 8. 2012 Frazeološka konferenca »Phraseologie und Kultur« združenja EUROPHRAS, v Mariboru: doc. dr. Urška Valenčič Arh, doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič
• September 2012: Mednarodna konferenca o besediloslovju v Slubicah (Poljska): dr. Stojan Bračič
• Od 5. 9. do 9. 9. 2012: Mednarodna konferenca »Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen« na Oddelku za nemško filologijo Univerze v Mannheimu (Nemčija): dr. Tanja Škerlavaj
Od 10. do 14. 9. 2012: Mednarodna konferenca »Igra in jezik« frazeološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju na univerzi Таврический национальный университетs v Simferopolu in Alushti (Ukrajina): dr. Urška Valenčič Arh
• Od 16. do 18. 11. 2012: V. Mednarodna konferenca združenja SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband) »Die Sprache im Bild – Das Bild in der Sprache« v Tirani (Albanija): dr. Stojan Bračič , dr. Brigita Kosevski Puljić, dr. Johann Georg Lughofer, dr. Irena Samide, dr. Neva Šlibar, dr. Urška Valenčič Arh, dr. Špela VirantOd 3. do 4. 12. 2012: Mednarodni simpozij »Internationales Symposium über das Leben und Werk der Baronin Adelma von Vay« v NUK-u v Ljubljani: dr. Johann Georg Lughofer
• 8. 12. 2012: Simpozij »Carl Joseph, Onufrij und Jacques: Zum Spiel der Namen in Joseph Roths Radetzkymarsch. Lectures de La Marche de Radetzky« na univerzi Université Paris-Sorbonne in inštitutu Goethe Institut Paris (Francija): dr. Johann Georg Lughofer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si