V letu 2013 bili sodelavci Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na gostovanjih na naslednjih univerzah:


• Januarja in februarja 2013 je dr. Janja Polajnar Lenarčič gostovala na Univerzi v Mannheimu ter na Institutu za nemški jezik IDS v Mannheimu v okviru v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 2013 dr. Johann Georg Lughofer predava na Oddelku za germanistiko, Univerza Innsbruck (Avstrija).
• Julija 2013 je dr. Uršula Krevs Birk gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 23. do 29. 6. 2013 je mag. Saša Podgoršek gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 28. 6. do 31. 7. 2013 je dr. Irena Samide gostovala na inštitutu »Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas« v Münchnu (Nemčija).

 

V letu 2013 so sodelavci Oddelka s prispevki sodelovali na naslednjih konferencah, simpozijih in drugih mednarodnih znanstvenih srečanjih:

 

• Od 14. do 17. 3. 2013: Simpozij »III. Pragestt. Prager Germanistische Studententagung« na fakulteti Philosophische Fakultät der Karls-Universität v Pragi (Češka): doc. dr. Johann Georg Lughofer.
• Maj 2013: Letna konferenca poljskih germanistov v Krakovu (Poljska): dr. Stojan Bračič
• Od 6. do 9. 6. 2013: Mednarodna konferenca »MOVENS: Der reisende Europäer« na Univerzi v Göteburgu (Švedska): dr. Marija Javor Briški, dr. Irena Samide
• Od 7. do 9. 10. 2013: Mednarodna konferenca »Mythenrezeption in Eine blaßblaue Frauenschrift von Franz Werfel. Revisionen. Literarische Zeugnisse des Exils neu gelesen« na univerzi Universität des Saarlandes v Saarbrücken (Nemčija): dr. Johann Georg Lughofer
• Od 17. do 19. 10. 2013: VI. Mednarodna konferenca združenja SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband) »Perspektivierung (Perspektivität) - Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie« v Prištini (Kosovo): dr. Stojan Bračič , dr. Johann Georg Lughofer, dr. Irena Samide, dr. Neva Šlibar, dr. Urška Valenčič Arh, dr. Špela Virant
• Od 28. do 29. 11. 2013: Mednarodna konferenca »Univerzalnost literature in univerzalije v literaturi: historične in ahistorične perspektive/ Universality of Literature and Universals in Literature: Historical and Ahistorical Perspectives« v Mariboru: dr. Neva Šlibar, dr. Špela Virant
• 14. 11. 2013: 32. simpozij Obdobja »Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve)« v organizaciji Oddelka za slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani: dr. Urška Valenčič Arh
• Od 24. do 26. 11. 2013: Mednarodna konferenca »Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas« v Budimpešti (Madžarska): dr. Irena Samide

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si