V letu 2015 bili sodelavci Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na gostovanjih na naslednjih univerzah:


• Januarja in februarja 2015 je dr. Tanja Škerlavaj gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Februarja 2015 je dr. Janja Polajnar Lenarčič gostovala na Univerzi v Mannheimu in na inštitutu IDS (Nemčija).
• Od 17. 1. do 25. 1 2015 je dr. Petra Kramberger gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 17. 1. do 31. 1 2015 je dr. Irena Samide gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 3. 2. do 13. 2. 2015 je Christiane Leskovec gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 1. 3. 2015 do 6. 6. 2015 je dr. Špela Virant gostovala na univerzi Universität Wien (Avstrija).
• Od 13. 4. 2015 do 22. 4. 2015 je dr. Mojca Peternel gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 24.6. do 3. 7. 2015 je dr. Irena Samide gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 25. 6. do 11. 7. 2015 je dr. Petra Kramberger gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 14. 9. do 25. 9. 2015 je Christiane Leskovec gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 14. 9. do 27. 9. 2015 je dr. Špela Virant gostovala na Univerzi v Mannheimu (Nemčija) v okviru projekta »Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)«.
• Od 31. 8. do 1. 12. 2015 dr. Marija Javor Briški v sklopu projekta »Recepcija cesarja Maksimilijana I. v literarnih diskurzih 19. in 20. stoletja« gostuje na Univerzi na Dunaju (Avstrija).

 

V letu 2015 so sodelavci Oddelka s prispevki sodelovali na naslednjih konferencah, simpozijih in drugih mednarodnih znanstvenih srečanjih:

 

 • Od 27. do 28. 3. 2015: Mednarodna konferenca »Prostor in čas v frazeologiji« v organizaciji Oddelka za slovenistiko FF in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani: dr. Urška Valenčič Arh
 • 10. -12. 3. 15: udeležba na 51. Letni konferenci Inštituta za nemški jezik (IdS) v Mannheimu: prof. dr. Stojan Bračič
 • 21.4. 15: organizacija in aktivna udeležba (referat) na mednarodnem kolokviju o členkih v Ljubljani: prof. dr. Stojan Bračič
 • 28.5.- 31.5.15: aktivna udeležba (referat) na Letni konferenci poljskih germanistov v Varšavi: prof. dr. Stojan Bračič
 • Od 16. do 19. 4. 2015: Mednarodna konferenca »Die Bedeutung der Rezeptionsliteratur für Bildung und Kultur der Frühen Neuzeit (1400–1750)« na Univerzi v Palermu (Italija): dr. Marija Javor Briški
 • Od 14. do 15. 5. 2015: Simpozij »Kulturni svetniki in kanonizacija« v organizaciji Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede SAZU v Ljubljani: dr. Mira Miladinović Zalaznik, dr. Irena Samide
 • Od 7. do 9. 5. 2015: Mednarodna konferenca »5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Slavic Studies, International International Burch University« v Sarajevu (BIH): dr. Andreja Retelj
 • Od 28. do 30. 5. 2015: Mednarodna konferenca MOVENS »Der Blick zurück – Literarische Grenzüberschreitungen in die Vergangenheit“ (Looking Back – Literary Constructions of the Past)« na Univerza v Limericku (Irska): dr. Marija Javor Briški, dr. Mateja Gaber
 • Od 29. do 31. 5. 2015: Mednarodna konferenca »Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa. Internationale Konferenz der Gesellschaft ungarischer Germanisten und des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli-Gáspár-Universität« v Budimpešti (Madžarska): dr. Irena Samide, dr. Neva Šlibar
 • Od 1. do 4. 6. 2015: Kongres romunskih germanistov v Brašovu (Romunija): dr. Irena Samide
 • Od 11.do 13. 6. 2015: Mednarodna konferenca v okviru bilateralnega projekta Oddelkov za germanistiko Ljubljana in Zagreb »Reprezentacije prve svetovne vojne v srednjeevropskih književnostih/ Repräsentationen des Ersten Weltkriegs in den mitteleuropäischen Literaturen« v Ljubljani: dr. Johann Georg Lughofer, dr. Mira Miladinović Zalaznik, dr. Irena Samide, dr. Neva Šlibar
 • Od 17. do 22. 8. 2015: Mednarodni kongres nederlandistov združenja IVN v Leidnu (Nizozemska): dr. Anita Srebnik
 • 23. 8.2015 - 31. 8.2015: Svetovni kongres »Internationale Vereinigung für Germanistik IVG“ v Šanghaju (Kitajska): dr. Irena Samide, dr. Tanja Škerlavaj
 • Od 3. do 5. 9. 2015: 50. Lingvistični kolokvij v Innsbrucku (Avstrija): dr. Stojan Bračič
 • Od 5. do 12. 9. 2015: Kolokvij »XLIII. Internationales Mediävistisches Colloquium« v Gumpoldskirchnu (Avstrija): dr. Marija Javor Briški
 • Od 11. do 15. 11. 2015: 8. SOEGV Konferenz: Nähe und Distanz v Kragujevcu (SRB): dr. Neva Šlibar, dr. Stojan Bračič, dr. Irena Samide, dr. Brigita Kosevski Puljić, dr. Andreja Retelj

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si