Razpis za študentske nagrade FF (dekanova in Nahtigalova nagrada) ter Prešernove nagrade UL je objavljen na naslovu: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Studentske_nagrade

Prijave lahko oddate do najkasneje 30. 6. 2019 v tajništvo germanistike - upoštevajte pravilnik in potrebne priloge (pri nalogah v tujem jeziku je to mdr. obsežen povzetek v slovenščini). 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si