Ergebnisse des Tests – Lexikologie

18130209 – 9

IX             - 9

18120024 – 9

18160826 – 9

ML             - 9

18160830 – 7

18160872 – 7

18160617 – 9

18140002 – 9

18140406 – 9

UK             - 9

MP             - 9

18160610 – 9

18160870 – 9

18160619 – 9

Ergebnisse des Tests – Morphologie

ABC – 10

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si