Oblikovana je kandidatna lista za volitve v ŠSFF. Na našem oddelku kandidira LARINA GRIESSLER, študentka 2. letnika Germanistike. 

Volitve bodo v četrtek, 7. novembra, od 9. do 16. ure. Vabimo vas, da se volitev udeležite v čim večjem številu. Ne glede na to, da je kandidatka le ena, ji z glasom na volitvah lahko pokažete svojo podporo. Kandidatna lista za volitve v ŠSFF

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si