Rektor UL je danes, 11. 3. 2020 sprejel sklep o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov. Sklep pripenjamo. Na Filozofski fakulteti zaenkrat v veljavi ostajajo navodila, ki smo vam jih posredovali ta ponedeljek, saj so skladna z rektorjevim sklepom, le da veljajo do vključno 23. marca 2020. Pedagoško delo bomo nadomestili z različnimi oblikami študija na daljavo in individualnim delom. Pozorno spremljajte spletne učilnice pri posameznih predmetih oz. obvestila profesorjev. Tudi vse govorilne ure potekajo po elektronski pošti.  

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si