Drage študentke, dragi študenti, pred vami je izpitno obdobje. Velika večina izpitov bo potekala v virtualnem okolju. Pri tistih izpitih, ki bodo potekala "v živo", vam je Referat za študentske zadeve že poslal splošne informacije, podrobnejša navodila boste dobili nekaj dni pred izpitom, po zaključenih prijavah. Za vsa tista preverjanja, ki bodo potekala online, pa smo pripravili nekaj splošnih navodil. Seveda pa še vedno velja, da predvsem upoštevajte vse tisto, kar ste se dogovorili z izvajalcem predmeta. Če pride do kakršnihkoli težav tehnične ali kakšne druge narave, vas prosimo, da jih poskušate najprej rešiti s predavateljem/predavateljico, saj bo tako gotovo najhitreje in najbolj učinkovito. Sicer pa smo vam seveda vedno na voljo tudi v tajništvu (zdaj lahko našo tajnico praviloma pokličete tudi že v času uradnih ur na 241 1331) in v vodstvu oddelka. Srečno! 

 NEKAJ SPLOŠNIH NAVODIL ZA IZVAJANJE IZPITOV V VIRTUALNEM OKOLJU

PISNI IZPITI ONLINE:

 • Potrebujete računalnik s kamero ali pametni telefon, internetno povezavo ter po možnosti delujoči mikrofon.
 • Med pisanjem izpita ni dovoljena uporaba virtualnih ozadij.
 • Med izpitom ni dovoljeno pogovarjanje po telefonu, pogovarjanje z drugimi osebami v prostoru, odhajanje izpred kamere, brskanje po spletu (razen če zaradi narave izpita predavatelj to izrecno dovoli) ipd.
 • Na računalniku/telefonu v času pisanja izpita zaprite/izključite vse ostale aplikacije, ki jih ne potrebujete za izpit.
 • Na zahtevo izvajalca morate med izpitom vzpostaviti tudi zvokovno povezavo. Sicer pa priporočamo, da zaradi nemotenega opravljanja izpita znižate glasnost zvočnikov elektronskih naprav.
 • Uporaba klepetalnice za komunikacijo z drugimi študenti ni dovoljena.
 • Če predavatelj/predavateljica opazi KRŠITEV izpitnih pravil oz. uporabo nedovoljenih sredstev, študentu/študentki prepove nadaljevanje preverjanja znanja, izpit pa se v skladu s 14. členom Izpitnega reda šteje kot neocenjen in kot eno opravljanje.
 • Predavatelj mora študentom pravočasno posredovati navodila, kako in kam bo potekalo pošiljanje rešenega izpita.

USTNI IZPIT ONLINE

 • Potrebujete računalnik s kamero ali pametni telefon, internetno povezavo ter mikrofon.
 • Med ustnim izpitom ni dovoljena uporaba virtualnih ozadij.
 • Med izpitom ni dovoljeno pogovarjanje po telefonu, pogovarjanje z drugimi osebami v prostoru, odhajanje izpred kamere, brskanje po spletu.
 • Ves čas ustnega izpita gledate v kamero.
 • Na računalniku/telefonu v času trajanja izpita zaprite/izključite vse ostale aplikacije.
 • Če predavatelj opazi KRŠITEV izpitnih pravil oz. uporabo nedovoljenih sredstev, študentu/študentki prepove nadaljevanje preverjanja znanja, izpit pa se v skladu s 14. členom Izpitnega reda šteje kot neocenjen in kot eno opravljanje.
 • Če bi se radi odjavili od izpita, morate vedeti, da se morate v skladu z 19. členom izpitnega reda odjaviti NAJKASNEJE do poldneva (do 12h) dan pred izpitom, pri čemer apeliramo na vas, da to storite po možnosti prej. Iz logističnih razlogov (sestavljanja terminskega seznama ustnih izpitov) vas obveščamo, da so odjave na dan izpita (ki jih lahko v »posebnih okoliščinah« izvede izvajalec predmeta) možne le na podlagi dokumentiranega opravičila (zdravstveni ali kakšni drugi upravičeni razlogi).
 • Okvirni terminski razpored, kdaj in na katerem naslovu bo izpit potekal, dobijo študentje po končanem roku za prijavo, kar pomeni ca. 3 dni pred načrtovanim izpitom. Morebitne spremembe glede terminskega razporeda sporoči predavatelj najkasneje 18 ur pred izpitom.

Želimo vam uspešne in kljub posebnim okoliščinam čim manj stresne izpitne dni!

Vaš oddelek za germanistiko z nederlandistiko  in skandinavistiko

Navodila za izvajanje izpitov v virtualnem okolju

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si