Spoštovane študentke in študenti,

v času trajanja epidemije ste prejeli navodilo, da študentom, ki boste zagovarjali zaključno delo v času trajanja ukrepov, ni potrebno pošiljati tiskanih izvodov zaključnega dela ter da ste izvod dolžni posredovati takoj po prenehanju ukrepov, kar razglasi vlada RS z odlokom, oziroma najkasneje v roku, ki ga določi oddelčno tajništvo.

Študent ima pravico pridobiti izdano diplomsko listino UL po oddaji tiskanega izvoda pisnega zaključnega dela, skupaj z izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske oblike pisnega zaključnega dela.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vsi tisti, ki zaključnega dela in pripadajoče dokumentacije (Izjava študenta ob oddaji diplomskega dela – obrazec se nahaja v VISu: zavihek »zaključek študija« - »izjava ob oddaji dela«)) še niste oddali, to storite najkasneje do petka, dne 3. 7. 2020.

Zaključno delo z ostalo manjkajočo dokumentacijo lahko posredujete v oddelčno tajništvo na dva načina, in sicer po navadni pošti ali pa ga oddajte v zabojnik na FF, ki se nahaja pred pisarno Referata za dodiplomski študij (soba 35).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si