doc. dr. Andreja Retelj
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01/241 1344
Kabinet:
317
Spletna stran:
Uradne ure:
Govorilne ure imam individualno po dogovoru po Zoomu. Najavite se po elektronski pošti.

Ostale informacije:

Biografija

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od 2012 asistentka za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (september 2002-junij 2003), Regensburg (avgust 2004) Göttingen (julij, avgust 2006), Mannheim (3.1.-13.1., 15.7.-15.8. 2016), Schwäbisch Hall (19.6-3.7. 2016).

 

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2020/21

Prva stopnja

 • Celostni pristopi - vaje  (ZS)

 

Druga stopnja:

 • Didaktika nemščine 
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja
 • Zgodnje učenje in poučevanje nemščine
 • Pedagoška praksa 1 
 • Pedagoška praksa 2 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 • Metode in pristopi poučevanja TJ, učenje in usvajanje besedišča, zgodnje učenje TJ, preverjanje in ocenjevanja znanja, učna gradiva, e-učenje, izobraževanje učiteljev, terciarna didaktika

 

Mentorstvo študentom pri magistrskem delu

Nekaj okvirnih tem:

Formative Beurteilung im DaF-Unterricht im Primarbereich
Handlungsorientierte Aufgaben in ausgewählten Lehrwerken für Primarbereich
Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht fördern
Elemente der Mehrsprachigkeit in ausgewählten Lehrwerken für Primarbereich
Code-Switching im DaF-Unterricht aus der Sicht der Lehrenden
Augmented-Reality- Einsatz im DaF-Unterricht
Einsatz der ausgewählten Bilderbücher im DaF-Unterricht

Študenti lahko predlagate tudi svoje teme, ki bi jih radi raziskovali. Za pripravo na pogovor od MD uporabite naslednji obrazec.

 

Članstva v združenjih

 • članica strateškega tima v projektu JEŠT
 • članica razširjene predmetne skupine za nemščino pri ZRSS
 • članica projektne skupine Umeščanje izpitov tujih jezikov v Skupni referenčni okvir pri RIC
 • predsednica Državne predmetne komisije za splošno maturo za nemščino
 • članica Razvojne skupine za e-nemščino pri Zavodu RS za šolstvo
 • članica združenja EALTA (European Association of Language Testing and Assessment)
 • članica SOEVG
 • DLL tutorka pri Goethe Institutu

 Projekti

 

Bibliografija (za aktualne podatke glej COBISS/SICRIS)

Članki

 • 1. RETELJ, Andreja. Der Einfluss des Schulpraktikums auf die Entwicklung der Lehrerkompetenzen von angehenden DaF-Lehrenden. Zielsprache Deutsch. 2019, jg. 46, nr. 3, str. 33-52.
  2. LAH, Meta, RETELJ, Andreja. Action research : how to introduce it into the curricula of future language teachers? = La recherche-action : comment l'introduire dans les cursus des futurs enseignants de langues ?. XLinguae. issue 1, jan. 2018.
  3. RETELJ, Andreja. Effektivität des Lernens in der Moodle-Lernplatform aus der Sicht der DaF-Lehramtsstudierenden = Učinkovitost učenja na obrazovnoj platformi Moodle iz perspektive budućih nastavnika njemačkog kao stranog jezika. Informatologia. 2017, 8, br. 3/4, str. 193-201.
  4. RETELJ, Andreja. Vpliv različnih pristopov na razvoj tujejezične leksikalne zmožnosti. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2016, letn. 31, [št.] 1, str. 55-69
  5. RETELJ, Andreja. Prednosti računalniško podprtega pristopa pri učenju besedišča v tujem jeziku : primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. sep./okt./nov. 2016, letn. 24, št. 3, str. 121-131.
  6. RETELJ, Andreja. Sprechkompetenz im DaF-Unterricht an slowenischen Gymnasien : von der Theorie zur Praxis. Vestnik za tuje jezike. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 8, št. 1, str. 217-233
 • Retelj, A. (2016). Prednosti računalniško podprtega pristopa k učenju besedišča v tujem jeziku : primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, sept./okt./nov. 2016, letn. 24, št. 3, str. 121-131.
 • Retelj, A. (2016). Vplivi različnih pristopov na razvoj tujejezične leksikalne zmožnosti. Pedagoška obzorja, letn. 31, št. 1, str. 55-69.
 • Retelj, A. (2015). Interessenförderung im DaF-Unterricht durch Methodenvelfalt? : eine empirische Untersuchung. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1803-4411, 2015, jg. 8, nr. 2, str. 116-134.
 • Retelj, A. (2015). Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Vestnik za tuje jezike, let. 7, 1 (2015), str. 255-266)
 • Retelj, A. (2015). Razvoj leksikalne zmožnosti pri učenju nemščine v srednji šoli: primerjava komunikacijskega pristopa in pristopa CLIL. V Klemenčič, Eva in Mojca Rožman (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 1-2: Od otroštva do novejših strategij znanosti VI, Pedagoški inštitut, str. 167-180. 
 • Retelj, A. (2015). Student teachers' practical teaching experiences during the German language teacher education program in Slovenia. V: 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Slavic Studies, 7-9 May, 2015, Sarajevo. AKBAROV, Azamat (ur.). Language assessment for multilingualism : promoting linguistic diversity and intercultural communication : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 21), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2015, str. 138.
 • Retelj, A. (2015). Unterrichtssprache Deutsch von der ersten Deutschstunde an - Illusion oder Realität?. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.), ČUDEN, Darko (ur.). V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 311-320, 413-414.
 • Retelj, A. (2015). Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev : od poučevanja do učenja tujega jezika z IKT. Vzgoja in izobraževanje, letn. 46, št. 2/3, str. 73-78.


 

Učbeniki

 • osnovnošolski učbenik: Magnet 2, Magnet 3 (soavtorstvo), Prima 1, 2 (uredništvo in soavtorstvo)
 • srednješolski učbenik: Alles stimmt 1, Alles stimmt 2, Alles stimmt 3 (soavtorstvo)
 • I-učbenik za nemščino (recenzentka)

 

Izobraževanje za učitelje (v sodelovanju z Goethe Institutom, CPI)

 • DLL seminarji od 2016 do ...)
 • Seminar Novosti za maturo - Gradivo za učitelje in dijake
 • Seminar za učitelje mentorje (2020)
 • Predavanje z delavnico Dramapädagogische Elemente im DaF-Unterricht 2020 (Rokus)

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si