lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 13 36
Kabinet:
305
Uradne ure:
V septembru potekajo govorilne ure preko videokonferenčne aplikacije Zoom, in sicer ob torkih in četrtkih med 9. in 10. uro.
Za gov. uro je potrebna prijava vsaj tri dni pred konferenco. Prijave na viktorija.osolnik-kunc@guest.arnes.si.
Ostale informacije:

Biografija

Letnik 1968. Leta 1997 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobila naziva diplomirana nemcistka prevajalka in profesorica angleščine. Leta 2005 si je pridobila naziv magistra znanosti s področja nemškega jezikoslovja, prav tako na FF UL. Trenutno je doktorska kandidatka prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Izobraževala se je v Nemčiji, Avstriji in Angliji in se redno udeležuje uglednih mednarodnih konferenc. Ima bogate izkušnje s področja strokovnega prevajanja in sodnega tolmačenja. Je svetovalka in ocenjevalka za področje nemške strokovne komunikacije na predmetnih šolah, fakultetah in na Ministrstvu za pravosodje RS. Leta 2012 je ustanovila Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije in je njegova predsednica. Je razvezana in mati dveh odraslih otrok.

 

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2018/19

Zimski semester 2018

 • Funkcionalno pisanje, 1. let., Germanistika BA, 3 ure;
 • Prevajanje v nemščino, 3. let., Germanistike BA, 4 ure;


Letni semester 2019

 • Prevajanje v nemščino, 3. let., Nemcistika BA, 3 ure;
 • Poslovno komuniciranje, izbirni predmet, 3. letnik Germanistike in zunanji BA, 4 ure;
 • Prevajanje strokovnih besedil, izbirni predmet, 1./2. let., Germanistika/Nemcistike MA, 3 ure;

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 • Slovensko-nemško prevodoslovje, strokovna komunikacija, pravno prevajanje in tolmačenje, teorije razumljivosti, poslovno komuniciranje.

 

Delovna področja

 • Organizatorka strokovne prakse v delovnih organizacijah, koordinatorica za izmenjavo Erasmus z Univerzo v Leipzigu (Inštitut za uporabno jezikoslovje in prevodoslovje IALT, na področju strokovne komunikacije in strokovnega prevajanja).

 

Članstva v združenjih

 • Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije – ustanoviteljica in predsednica (2012), www.sodni-tolmaci.si
 • Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) – članica (2000), http://www.gal-ev.de

 

Izbrana bibliografija COBISS

 • Fachkommunikative Verständlichkeit in der Verwaltungssprache. Dargestellt am Deutschen und Slowenischen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 2006, 243 str.
 • Strokovno sporočanje z vidika razumljivosti. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 143-152.
 • Fachsprachenforschung und -unterricht in Slowenien. V: Fachsprache, 2008/3-4, str. 180-192 (prvo avtorstvo, skupaj z Moniko Kalin Golob in Mihaelo Zavašnik)
 • Der Gerichtsdolmetscher – über Profil und Arbeit in Slowenien. V: Baur, Wolfram et al. (ur.): Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine – Die Zukunft von Übersetzern, Dolmetschern und Terminologen. BDÜ Fachverlag: Berlin, 2014. (Tagungsband des 20. FIT-Weltkongresses, Band II). Str. 799-807.

 

Pedagoška dejavnost preteklih let:

2016/17

 • BA, 1. letnik, Germanistika: Funkcionalno pisanje, Pisna in govorna komunikacija I, sklop B (vaje);
 • BA, 3. letnik, Germanistika/Nemcistika: Prevajanje v nemščino (vaje);
 • BA, 3. letnik, Germanistika: Poslovno komuniciranje (vaje);
 • BA, 2. letnik, Primerjalna književnost: Nemščina I (vaje);
 • MA, 1./2. letnik, Germanistika/Nemcistika: Prevajanje strokovnih besedil (vaje).

 

2015/16

 • BA, 3. letnik, Germanistika/Nemcistika: Prevajanje v nemščino (vaje);
 • BA, 3. letnik, Germanistika: Poslovno komuniciranje (vaje);
 • BA, 3. letnik, Germanistika: Praktično izobraževanje v delovnem okolju (predavanja) in mentorstvo za strokovno prakso v delovnih organizacijah (praksa);
 • BA, 2. letnik, Muzikologija: Nemščina za muzikologe I in II (vaje);
 • MA, 1./2. letnik, Germanistika/Nemcistika: Prevajanje strokovnih besedil (vaje).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si