lekt. dr. Saša Podgoršek
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 12 08
Kabinet:
324
Uradne ure:
Po dogovoru po e-pošti.
Ostale informacije:

Biografija

Saša Podgoršek je lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti UL. Študirala je na Oddelku za germanistiko FF UL, na Univerzi na Dunaju in na Univerzi v Kasslu, kjer je leta 2001 magistrirala ter na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer je leta 2016 doktorirala na temo rabe IKT pri pouku tujih jezikov. Kot gostujoča predavateljica je poučevala na univerzi Gießen (2006), v okviru Erasmus+ izmenjave na univerzah v Benetkah (2016) in Oxfordu (2018) ter v okviru Germanističnega partnerstva GIP na Univerzi v Tomsku (2019).
Vodi jezikovne vaje iz nemškega strokovnega jezika na oddelkih za etnologijo in kulturno antropologijo, filozofijo in umetnostno zgodovino. Do 2014 je izvajala predmet Spletno podprto učenje in poučevanje tujih jezikov, še prej pa vaje iz didaktike nemščine in lektorske vaje. Organizira ekskurzije v Avstrijo za študente etnologije in kulturne antropologije. Stalno se strokovno izpopolnjuje in sodeluje na strokovnih in znanstvenih koferencah doma in v tujini, dejavna je kot urednica in recenzentka za domače in tuje revije ter učbenike. Je predsednica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika.
 

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2019/20

 • Nemški jezik I za etnologe in kulturne antropologe
 • Nemški jezik II za etnologe in kulturne antropologe
 • Nemški jezik za umetnostne zgodovinrje I
 • Nemški jezik za umetnostne zgodovinrje IIZnanstveno-raziskovalna dejavnost

 • Učenje in usvajanje tujega jezika
 • Tuji jezik stroke
 • Raba IKT pri pouku tujega jezika
 • Dejavnostno naravnan pouk tujega jezika (Task-based Language Learning)
 • Razvoj elektronskih gradiv za učenje nemščine
 • Strokovno izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje z IKT

 

Članstva v združenjih

 

Projekti

 

Bibliografija (izbor)

 • PODGORŠEK, Saša. The changing role of the teacher in ICT-supported foreign language instruction: a multiple-case study. V: PODOVŠOVNIK, Eva (ur.). Examining the roles of teachers and students in mastering new technologies, (Advances in educational technologies and instructional design book series (Print). Hershey: IGI Global. 2020, str. 333-349.
 • PODGORŠEK, Saša, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, KACJAN, Brigita. The foreign language teacher's role in ICT-supported instruction. Sodobna pedagogika, 2019, letn. 70, št. 1, str. 174-190. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2019_vloga-ucitelja-tujega-jezika-pri-pouku-podprtem-z-ikt.
 • PODGORŠEK, Saša, PASCHKE, Peter. Entwicklung der fachbezogenen Lesekompetenz für Studierende geisteswissenschaftlicher Fächer. Scripta manent, 2018, letn. 12, št. 2, str. 210-227. http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/article/view/250/167.
 • MERTELJ, Darja, GODNIČ VIČIČ, Šarolta, JURKOVIČ, Violeta, DOSTAL, Mateja, CELINŠEK, Dubravka, PODGORŠEK, Saša. Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V: AŠKERC, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: od teorije k praksi, od prakse k teoriji. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 37-43. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf.
 • PODGORŠEK, Saša. Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije: analiza stanja v slovenskih srednjih šolah. Uporabna informatika, jul./avg./sept. 2015, letn. 23, št. 3, str. 151-161.
 • PODGORŠEK, Saša, KACJAN, Brigita. Vloga učitelja pri pouku tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije v slovenskih srednjih šolah. V: Knjižica povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2015, str. 34. https://issep15.fri.uni-lj.si/files/booklet-abstracts-sl.pdf.
 • LESKOVEC REDEK, Christiane, PODGORŠEK, Saša. "Dai scheanai Mitso" : über Gottschee, die Gottscheer und das Gottscheer Deutsch : eine Exkursion zur Ausstellung Nekdanji nemški jezikovni otok na Slovenskem. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.), ČUDEN, Darko (ur.). V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 241-261, 410.
 • PODGORŠEK, Saša. Pouk nemščine s podporo IKT na osnovnih in srednjih šolah. Pedagoška obzorja, 2011, letn. 26, [št.] 1/2, str. 55-77.
 • PODGORŠEK, Saša, ŠULIGOJ, Sonja. Učna pot pri pouku tujih jezikov v spletnem učnem okolju. Schaurein, 2011, 23, [št.] 1, str. 6-12.
 • PODGORŠEK, Saša, KRALJ, Nataša. Usposabljanje učiteljev tujih jezikov za poučevanje s podporo spletne učilnice = Foreign language teacher training for teaching through learning management systems. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. BAČNIK, Andreja (ur.), et al. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 293-299

 

Učbeniki

 • PODGORŠEK, Saša. Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I = Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen I. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. (avtorica)
 • I-učbenik za nemščino za 7. razred OŠ (urednica)
 • I-učbenik za nemščino za 8. razred OŠ (urednica)
 • I-učbenik za nemščino za 9. razred OŠ (urednica)
 • DANKO, Manica, ZORKO, Vida. English language skills for students of administrative sciences. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2018. (recenzentka)

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si