izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 1348
Kabinet:
324
Uradne ure:
Naslednja govorilna ura:
9.7. 11.00-12.00
Ostale informacije:

Biografija

 • 01/2014-12/2015 - Bilateralni raziskovalni projekt s prof. Vedadom Smailagićem, Univerza v Sarajevu, BiH; naslov projekta: „Bologna-Reform als kulturelle und gesellschaftliche Herausforderung. Ein kontrastierender Beitrag zur kulturanalytischen Diskursgeschichte mit einem transkulturellen Vergleich”.
 • od 01/2013 - Sodelovanje s prof. Heidrun Kämper, IDS Mannheim, na področju analize bolonjskega diskurza.
 • od 12/2011 - Vodja medoddelčnega partnerstva z Germanistiko Univerze v Mannheimu (GIP) (financira DAAD). Vodja na nemški strani: prof. Beate Henn-Memmesheimer.
 • od 06/2009 - Raziskovalni projekt „Usuelle Slogans“ z dr. Kathrin Steyer, IDS Mannheim.
 • 04-06/2009 - Trimesečni raziskovalni dopust (štipendija DAAD): Raziskava s področja korpusne lingvistike. Mentor: dr. Kathrin Steyer.
 • od 2009 - Docentka za nemški jezik na Oddelku za Germanistiko Univerze v Ljubljani.
 • od 2007 - Asistentka za nemški jezik na Oddelku za Germanistiko Univerze v Ljubljani.
 • 2006–2009 - Zunanja predavateljica za nemški strokovni jezik na študijskem programu Medijske komunikacije, Fakultete za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.
 • 2005–2007 - Učiteljica nemškega in angleškega jezika, II Gimnazija Maribor.
 • 2004–2005 - Asistentka na Oddelku za Germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • 2001–2003 - Predavateljica na Univerzi v Regensburgu, Nemčija.
 • 10/2000–01/2004 - Doktorski študij na Univerzi v Regensburgu (naslov disertacije: Adressierungsstrategien in Kinderwerbespots. Zur Ansprache von Kindern und Eltern im Fernsehen. Mentor: prof. dr. Albrecht Greule), štipendija DAAD za celovit doktorski študij.
 • 1994–2000 - Študij Germanistike in Anglistike v Ljubljani in Regensburgu.
 • 1990–1994  - II gimnazija (International Baccalaureate), Maribor.

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2015/2016

 • Porodniški dopust

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 • Analiza diskurza
 • Korpusno jezikoslovje
 • Frazeologija (frazeološke inovacije)
 • Leksikografija
 • Jezik v oglaševanju in medijih
 • Medkulturni in kontrastivni jezikoslovni vidiki

Članstva v združenjih

 • ustanovna članica in članica upravnega odbora za Slovenijo v SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband),
 • članica IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik),
 • članica Slovensko-nemškega društva štipendistov (DAAD, AvH) ter Alumniportala Deutschland (DAAD),
 • članica EUROPHRAS (the European Society of Phraseology).

Bibliografija

Monografije in deli monografij

 • POLAJNAR, Janja/ ŠKERLAVAJ, Tanja: Topoi im Bologna-Diskurs. Eine kontrastive Untersuchung der Argumentationsmuster in der Süddeutschen Zeitung und in der slowenischen Tageszeitung Delo. Mannheim: IDS. (= OPAL). (v pripravi).
 • POLAJNAR, Janja (2012): Werbekommunikation gesprächsanalytisch. In: JANICH, Nina (Hrsg.). Handbuch Werbekommunikation : sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge, (UTB, 8457). Tübingen: Francke, 143-158.
 • POLAJNAR, Janja (2005): Strategien der Adressierung in Kinderwerbespots. Zur Ansprache von Kindern und Eltern im Fernsehen. 1. Aufl. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2005. (= Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation, Bd. 7).

 

Izbrani članki

 • POLAJNAR, Janja: Recontextualisation of International Advertising Slogans and Their Equivalents in Different European Languages. Poznan Studies in Contemporary Linguistics. (v pregledu).
 • POLAJNAR, Janja/ ŠPES, Sabina Elizabeta (2015): Wortnester im Bologna-Diskurs. In: ČUDEN, Darko/ VALENČIČ ARH, Urška (Hrsg.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 299-310. (= Slovenske germanistične študije, 12).
 • POLAJNAR, Janja (2014): Bologna-Prozess zur Wissenskonstitution zentraler lexikalisch-semantischer Einheiten im massenmedialen Diskurs. Muttersprache, Jg. 124, Nr. 3, 206-230.
 • POLAJNAR, Janja (2013): Neprodani in trdni. Ja, seveda, potem pa svizec --- : osamosvajanje oglasnih sloganov v slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo, Jg. 58, Nr. 3, 3-19.
 • POLAJNAR, Janja (2013): Quadratisch, praktisch, saugudd. Variation von rekontextualisierten Werbeslogans. Eine korpusbasierte Untersuchung bekannter deutscher Werbeslogans im elektronischen Zeitungskorpus des DeReKo. In: ALBERT, Georg/ FRANZ, Joachim (Hrsg.). Zeichen und Stil der Mehrwert der Variation : Festschrift für Beate Henn-Memmesheimer, (VarioLingua, Bd. 44). Frankfurt am Main: P. Lang, 125-141.
 • POLAJNAR, Janja (2012): Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Rekontextualisierte Werbeslogans und Emotionen. In: POHL, Inge/ EHRHARDT, Horst (Hrsg.). Sprache und Emotion in öffentlicher Kommunikation, (Bd. 64). Frankfurt am Main: P. Lang, 23-48.
 • POLAJNAR, Janja (2012): Textuelle Aspekte von rekontextualisierten Werbeslogans in deutschsprachigen Zeitungen: eine korpusbasierte Untersuchung bekannter Werbeslogans im Zeitungskorpus des Deutschen Referenzkorpus (DeReKo). Muttersprache, Jg. 122, Nr. 1, 48-64.
 • POLAJNAR, Janja (2011): "Da weiß man, was man hat" wie Formelhaftes zu Werbeslogans wird und Werbeslogans formelhaft werden : eine korpusbasierte Untersuchung bekannter Werbeslogans im elektronischen Zeitungskorpus des DeReKo. Muttersprache, Jg. 121, Nr. 4, 248-274.

 

 

Urednik

 • POLAJNAR, Janja (Hrsg.) (2012): Emotionen in Sprache und Kultur. 1. Aufl. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 407 S. (=Slovenske germanistične študije, 7)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si