doc. dr. Urška Valenčič Arh
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 1354
Kabinet:
118
Uradne ure:
Zaradi bolniške odsotnosti govorilnih ur do nadaljnjega ne bom imela. V nujnih primerih sem dosegljiva po e-pošti.
Ostale informacije:

Biografija

Študij nemščine in tolmačenja na univerzi „Karl-Franzens-Universität“ v Gradcu, magistrski in doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2013 doktorica jezikoslovja, izobraževanje v Berlinu, Heidelbergu, Regensburgu, gostujoča profesorica na univerzi Džemal Bijedić v Mostarju (2005, 2006, 2008).

1990-1992 poučevanje na Centru za tuje jezike v Ljubljani , 1992 prevajalka in tolmačka na Veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije, 1994-1996 prevajalka in tolmačka v županovem uradu Mestne občine Ljubljana, od 1996 lektorica na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od 2015 docentka za nemški jezik

Pedagoška dejavnost

1. stopnja
1. letnik

 • Pisna in govorna komunikacija I
 • Pisna in govorna komunikacija II


2. letnik

 • Frazeologija
 • Prevajanje v slovenščino


3. letnik

 • izbirni predmet – nemcisti (Jezik in kultura v stiku)


2. stopnja
1. in 2. Letnik

 • Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Moderni nemški jezik, frazeologija in leksikologija, prevodoslovje in kontrastivna analiza, pragmalingvistika, sociolingvistika, jezik v medijih, poučevanje nemščine kot tujega jezika, slovaropisje

 

Delovna področja

 • Članstva v združenjih
 • Evropsko združenje za frazeologijo (EUROPHRAS),
 • Združenje jugovzhodnih germanistov (SOEGV)

 

Bibliografija (izbor)

 • Valenčič Arh, Urška/ Čuden, Darko (ur.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, Slovenske germanistične študije, 12). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 440 str.
 • "Ein Prinz auf der Erbse" : Phraseologie und Übersetzung : am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen, (Phraseologie und Parömiologie, Bd. 30). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2014. 317 str.
 • Kdo je v trgovini s porcelanom? : analiza živalskih sestavin v frazemu z diahronega vidika. V: VIDOVIĆ, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkem ruhu : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. I 22. III. 2014 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014.
 • "Auf dem richtigen Weg sein" - phraseodidaktische Ansätze im DaF-Unterricht. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 54). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014, letn. 54, str. 365-379.
 • Odsev vodnih naravnih katastrof v metaforični rabi na primeru leksema tsunami/cunami v slovenščini. V: ANDRAŠ, Zoltan (ur.), FEDOSZOV, Oleg (ur.), JANURIK, Szabolcs (ur.). "Voda" v slavjanskoj frazeologii i paremiologii = A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in Slavonic phraseology and paremiology : kollektivnaja monografija, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603, 156). Budapest = Budapešt: Tinta Könyvkiadó: = Izdatel´stvo "Tinta", 2013, zv. 1, str. 180-189.
 • Besedna igra v slovenskih prevodih otroške in mladinske literature. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo, Serija Filologija, Social´nye kommunikacii, 2012, t. 25 (=64), no. 2 (=1), str. 244-251.
 • Valenčič Arh, Urška/ Jakop, Nataša. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). V: OŽBOT, Martina (ur.). Demetrio Skubic octogenario, Linguistica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, letn. 50/3, str. 209–223.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si