doc. dr. Urška Valenčič Arh
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 1354
Kabinet:
118
Uradne ure:
V LS 2018/19 bom imela
govorilno uro v ponedeljek 25. 2. in v ponedeljek 4. 3. 2019 od 13.30 do 14.30 ter od 13. 3. 2019 dalje ob sredah od 11.30 do 12.30. Konzultacije bodo potekale po predhodnem dogovoru po el. pošti.
Ostale informacije:

Biografija

Študij nemščine in tolmačenja na univerzi „Karl-Franzens-Universität“ v Gradcu, magistrski in doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2013 doktorica jezikoslovja, izobraževanje v Berlinu, Heidelbergu, Regensburgu, gostujoča profesorica na univerzi Džemal Bijedić v Mostarju (2005, 2006, 2008).

1990-1992 poučevanje na Centru za tuje jezike v Ljubljani , 1992 prevajalka in tolmačka na Veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije, 1994-1996 prevajalka in tolmačka v županovem uradu Mestne občine Ljubljana, od 1996 lektorica na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od 2015 docentka za nemški jezik

Pedagoška dejavnost

1. stopnja
1. letnik

 • Pisna in govorna komunikacija I
 • Pisna in govorna komunikacija II


2. letnik

 • Frazeologija
 • Prevajanje v slovenščino


3. letnik

 • izbirni predmet – nemcisti (Jezik in kultura v stiku)


2. stopnja
1. in 2. Letnik

 • Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Moderni nemški jezik, frazeologija in leksikologija, prevodoslovje in kontrastivna analiza, pragmalingvistika, sociolingvistika, jezik v medijih, poučevanje nemščine kot tujega jezika, slovaropisje

 

Delovna področja

 • Članstva v združenjih
 • Evropsko združenje za frazeologijo (EUROPHRAS),
 • Združenje jugovzhodnih germanistov (SOEGV)

 

Bibliografija (izbor)

 • Valenčič Arh, Urška/ Čuden, Darko (ur.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, Slovenske germanistične študije, 12). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 440 str.
 • "Ein Prinz auf der Erbse" : Phraseologie und Übersetzung : am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen, (Phraseologie und Parömiologie, Bd. 30). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2014. 317 str.
 • Kdo je v trgovini s porcelanom? : analiza živalskih sestavin v frazemu z diahronega vidika. V: VIDOVIĆ, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkem ruhu : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. I 22. III. 2014 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014.
 • "Auf dem richtigen Weg sein" - phraseodidaktische Ansätze im DaF-Unterricht. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 54). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014, letn. 54, str. 365-379.
 • Odsev vodnih naravnih katastrof v metaforični rabi na primeru leksema tsunami/cunami v slovenščini. V: ANDRAŠ, Zoltan (ur.), FEDOSZOV, Oleg (ur.), JANURIK, Szabolcs (ur.). "Voda" v slavjanskoj frazeologii i paremiologii = A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in Slavonic phraseology and paremiology : kollektivnaja monografija, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603, 156). Budapest = Budapešt: Tinta Könyvkiadó: = Izdatel´stvo "Tinta", 2013, zv. 1, str. 180-189.
 • Besedna igra v slovenskih prevodih otroške in mladinske literature. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo, Serija Filologija, Social´nye kommunikacii, 2012, t. 25 (=64), no. 2 (=1), str. 244-251.
 • Valenčič Arh, Urška/ Jakop, Nataša. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). V: OŽBOT, Martina (ur.). Demetrio Skubic octogenario, Linguistica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, letn. 50/3, str. 209–223.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

doc. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si