Sodelavci in sodelavke Oddelka za germanistiko koordinirajo številne projekte oz. sodelujejo pri njihovi organizaciji. Seznam izvedenih projektov se tako venomer spreminja in dopolnjuje.

  • Prof. dr. Stojan Bračič je skupaj s prof. dr. Albrechtom Greulejem z Univerze v Regensburgu in prof. dr. Ullo Fix z Univerze v Leipzigu sodeloval v raziskovalnem projektu »Textlinguistisches Repetitorium«.
  • Ob stoletnici smrti Augusta Strindberga je lektorat za švedski jezik na Oddelku za germanistiko, Ljubljana, 18. in 19. maja 2012 organiziral mednarodni seminar za študente z naslovom »Dramatik Strindberg« (sodelovali so Evald Koren, Igor Koršič, Darja Dominkuš, Nada Grošelj, Darko Čuden in Igor Samobor). Izvedbo seminarja so omogočili in podprli Švedski inštitut, Veleposlaništvo Kraljevine Švedske na Dunaju in Filozofska fakulteta.
  • V letih 2006–2011 je izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk sodelovala pri mednarodnem znanstvenem projektu (»Kommunikationsparadigmen in Mittel- und Südosteuropa«) v koordinaciji Oddelka za germanistiko Univerze v Zagrebu.
  • Izr. prof. dr. Špela Virant koordinira projekt »Narrative/literarische Medienangebote und Identitätskonstruktion in der Spätmoderne: ein interdisziplinärer Zugang« v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za vzhodno in jugovzhodno Evropo.
  • 2011 je doc. dr. Johann Georg Lughofer sodeloval pri projektu »Handlungwillen, Handlungsbereitschaft und Widerstand in deutschsprachigen Literaturen von und über Frauen 1780–1918«, ki ga vodita Caroline Bland, University of Sheffield, und Ruth Whittle, University of Birmingham.
  • Doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič je sodelovala v projektu Sprachentwicklungen auf der Basis von Wortgeschichten und Entwicklungen fester Wortverbindungen./ Jezikovno razvojne tendence na primeru besednih razvojnih zgodb in stalnih besednih zvez (s prof. dr. Beate Henn Memmesheimer, Univerza v Mannheimu).
  • Od 2010 do 2015 je potekalo pet Mednarodnih dni lirike (2010 ob desetletnici Ernsta Jandla, 2011 ob 90-letnici Ericha Frieda, 2012 ob 90-letnici Ilse Aichinger, 2014 ob 100. letnici smrti Georga Trakla , 2015 ob 90-letnici Friederike Mayröcker (organizacija doc. dr. Johann Georg Lughofer s sodelavci).
  • Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko je od 21. do 23. maja 2013 organiziral spremljevalni program ob Sejmu akademske knjige Liber.ac pod naslovom Germanski babilon.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si