1. Magistrsko delo je obvezni del vseh drugostopenjskih študijskih programov.

2. Temo magistrskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem. Njihova področja so objavljena TU. Temo morate praviloma prijaviti do začetka četrtega semestra študija.

3. Mentorstvo pri magistrskih nalogah lahko prevzamejo naslednji visokošolski učitelji:

 Za področje JEZIKOSLOVJA:  Za področje KNJIŽEVNOSTI: Za področje DIDAKTIKE NEMŠČINE: 
prof. dr. Stojan Bračič, izr. prof. dr. Marija Javor Briški, izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
izr. prof. dr. Darko Čuden, izr. prof. dr. Špela Virant, doc. dr. Andreja Retelj 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk, doc. dr. Petra Kramberger,
izr.prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič doc. dr. Irena Samide,  
 doc. dr. Urška Valenčič Arh doc. dr. Johann G. Lughofer  

 

4. Ko se z mentorjem dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. En izvod pošljete po elektronski pošti v tajništvo, enega pa podpisanega prinesete v tajništvo.

5. Glede vseh formalnosti upoštevajte navodila, navedena v Pravilniku o magistrskem delu in zaključku študija.

6. Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če v dveh letih od prijave magistrskega dela ne oddate, tema zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

7. Pri pisanju magistrskega dela upoštevajte oddelčna navodila za pisanje diplomskih in magistrskih del. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer: komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom. Magistrsko delo morate oddati v dveh vezanih verzijah (ena je namenjena knjižnici, ena mentorju/mentorici) ter praviloma dveh spiralnih verzijah (za oba člana komisije - razen če se individualno dogovorite, da boste članom komisije oddali zgolj elektronsko verzijo). Poleg tega morate magistrsko delo obvezno oddati tudi na elektronskem nosilcu = CDju. Na koncu magistrskega dela ne pozabiti priložiti izjave o avtorstvu (tu na voljo v word obliki) in izjave o istovetnosti elektronske verzije s tiskano (tu na voljo v word obliki)

8. Ko oddate nalogo, ima mentor po veljavnem pravilniku  največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta (glej spletno stran FF).

9. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, natisnite dve vezani verziji dela (eno za knjižnico in eno za mentorja/mentorico) ter dve spiralni verziji (za člane komisije). Pri tisku dosledno upoštevajte vsa formalna navodila, pazite tudi na pravilni zapis študijskega programa. V pomoč so vam lahko tudi z vzorci naslovnic (glej spodaj). Pomagajte si s kontrolnim seznamom in notranjo naslovnico pred tiskom pošljite po elektronski pošti v pregled v knjižnico (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

10. Preden se prijavite na zagovor, mentor podpiše obrazec o vsebinski ustreznosti dela ter nato v sodelovanju z vodstvom oddelka določi datum zagovora in sestavo komisije (Obrazec). V knjižnici in v tajništvu si priskrbite ustrezne zaznamke. Upoštevajte, da morate prijavo za zagovor oddati v referat za magistrski študij najmanj 10 dni pred zagovorom.


11. Uspešno opravljen zagovor pomeni, da ste uspešno končali drugostopenjski študij na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Čestitamo! 

Aktualnost obrazcev nujno preverite tudi na strani FF - Referat za 2. stopnjo.

Vzorci naslovnic

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

doc. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si