1. Magistrsko delo je obvezni del vseh drugostopenjskih študijskih programov.

2. Temo magistrskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem. Njihova področja so objavljena TU. Temo morate praviloma prijaviti do začetka četrtega semestra študija.

3. Mentorstvo pri magistrskih nalogah lahko prevzamejo naslednji visokošolski učitelji:

 Za področje JEZIKOSLOVJA:  Za področje KNJIŽEVNOSTI: Za področje DIDAKTIKE NEMŠČINE: 
  prof. dr. Marija Javor Briški, izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
izr. prof. dr. Darko Čuden, izr. prof. dr. Špela Virant, doc. dr. Andreja Retelj 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk, doc. dr. Petra Kramberger,
izr.prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič izr. prof. dr. Irena Samide,  
 doc. dr. Urška Valenčič Arh doc. dr. Johann G. Lughofer  

 

4. Ko se z mentorjem dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. En izvod pošljete po elektronski pošti v tajništvo, enega pa podpisanega prinesete v tajništvo.

5. Glede vseh formalnosti upoštevajte navodila, navedena v Pravilniku o zaključku študija na 2. stopnji (veljaven od oktobra 2018). 

6. Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če želite zaključiti študij do 1. 10. 2019, morate temo prijaviti do 8. 5. 2019 oziroma najkasneje do junijske oddelčne seje. Če v dveh letih od prijave magistrskega dela ne oddate, tema zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

7. Pri pisanju magistrskega dela upoštevajte oddelčna navodila za pisanje diplomskih in magistrskih del. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer: komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom. Izjave o avtrorstvu (najdeto jo na tej povezavi ali v Visu) dela ne vključujte v MD, ampak jo podpisano oddate v tajništvu.

8. Ko oddate nalogo, ima mentor po veljavnem pravilniku  največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta (glej spletno stran FF). Če nameravate končati študij do 1. 10. 2019, morate prvo verzijo dela oddati do 3. 6. 2019, končno verzijo dela pa do 26. 8. 2019. 

9. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki in mentor vsebinsko potrdi ustreznost naloge, oddate magistrsko delo prek sistema VIS.  Po oddaji v sistem VIS mentor najprej pregleda, ali so podobne vsebine ustrezno citirane, šele nato se lahko prijavite na zagovor. Pri tem morate upoštevati nekaj korakov. Naše tajništvo svetuje, da se o vsakem storjenem koraku po elektronski pošti obveščajo vsi udeleženi: kandidat/ka, mentor/ica in tajnica. Koraki so naslednji:

  • Ko mentor* in komisija ocenijo, da je diplomsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ima študent pred tem opravljenevse druge obveznosti), mentor o tem obvesti študenta in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.
  • Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentki in mentorici.
  • Študent vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju.
  • Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorico in kandidatko.
  • Mentor naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite maksimalno pozorni na korektno navajanje vseh uporabljenih virov).
  • Študentka prinese dva tiskana izvoda magistrskega dela – enega za mentorico, enega za knjižnico, po dogovoru pa tudi spiralno vezavo za komisijo (odvisno od vnaprejšnjega dogovora). Nato tajnica v dogovoru z mentorico, študentko in komisijo vnese datum, uro in kraj zagovora magistrskega dela. Ob tem študentka prinese v tajništvo še izpolnjena obrazca, ki ju najde na naslednji povezavi:

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Pravilniki_obrazci

Nato tajnica natisne zapisnik za zagovor magistrskega dela.

* Zaradi ekonomičnosti je slovnični spol v tem dokumentu uporabljen izmenično in se vedno nanaša na kateri koli spol.

10. Magistrsko delo morate oddati v dveh vezanih verzijah (ena je namenjena knjižnici, ena mentorju/mentorici) ter praviloma dveh spiralnih verzijah (za oba člana komisije - razen če se individualno dogovorite, da boste članom komisije oddali zgolj elektronsko verzijo). Pri tisku dosledno upoštevajte vsa formalna navodila, pazite tudi na pravilni zapis študijskega programa. V pomoč so vam lahko tudi z vzorci naslovnic (glej spodaj). Pomagajte si s kontrolnim seznamom in notranjo naslovnico skupaj s ključnimi besedami pred tiskom obvezno pošljite po elektronski pošti v pregled v knjižnico (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Ob oddaji ne pozabite priložiti OBRAZCA št. 3 z vsemi izjavami ter mentorjevega obrazca o vsebinski ustreznosti dela. 

11. Mentor v sodelovanju z vodstvom oddelka določi datum zagovora in sestavo komisije. V knjižnici in v tajništvu si priskrbite ustrezne zaznamke. Upoštevajte, da morate prijavo za zagovor oddati v referat za magistrski študij najmanj 10 dni pred zagovorom.

12. Uspešno opravljen zagovor pomeni, da ste uspešno končali drugostopenjski študij na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Čestitamo! 

Aktualnost obrazcev nujno preverite tudi na strani FF - Referat za 2. stopnjo.

Vzorci naslovnic

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si