NOVO NOVO! Veljaven predmetnik za študente, ki so v letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik programa Germanistika je dostopen na tej povezavi.

Veljaven predmetnik za študente, ki so se vpisali pred letom 2018/2019

1. semester

ECTS

KU

Predmet

6

90

Jezikovni sistem I: morfologija

4

60

Uvod v splošno jezikoslovje

9

105

Pisna in govorna komunikacija I

5

60

Nem. književnost – Obdobja in tradicije I

3

30

Medkulturnost DACHL I

3

30

Metodika znanstvenega dela

 

2. semester

ECTS

KU

Predmet

7

90

Pisna in govorna komunikacija II

4

60

Jezikovni sistem II (fonetika)

3

45

Slovenščina za germaniste

5

60

Literarni sistem I

5

60

Nem. književnost – Obdobja in tradicije II

3

30

Medkulturnost DACHL II – izbirno
Medkulturnost DACHL II – Avstrija
Medkulturnost DACHL II – Nemčija
Medkulturnost DACHL II Švica

3

30

Izbirni predmet – širše

 

3. semester

ECTS

KU

Predmet

4

45

Jezikovni sistem III in IV (skladnja)

3

30

Nemščina v diahroni perspektivi

5

60

Prevajanje v slovenščino

3

45

Pisna in govorna komunikacija III in IV

5

60

Nem. književnost – Obdobja in tradicije III

5

60

Literarni sistem II

5

75

Lektorat iz drugega tujega jezika I:
Lektorat iz nizozemščine I ali
Lektorat iz švedščine I

 

4. semester

ECTS

KU

Predmet

3

45

Jezikovni sistem III in IV (skladnja)

3

45

Pisna in govorna komunikacija III in IV

3

30

Frazeologija

3

30

Medievistična lingvistika I

5

60

Nem. književnost – Obdobja in tradicije IV

5 60 Izbirni predmet – širše

3

30

Medkulturnost DACHL II – izbirno
Medkulturnost DACHL II – Avstrija
Medkulturnost DACHL II – Nemčija
Medkulturnost DACHL II Švica

5

75

Lektorat iz drugega tujega jezika I:
Lektorat iz nizozemščine I ali
Lektorat iz švedščine I

 

5. semester

ECTS

KU

Predmet

3

30

Jezikovni sistem V (besedotvorje)

3

30

Kontrastivna analiza

5

60

Prevajanje v nemščino

8

90

Nem. književnost – Obdobja in tradicije V

3

45/60

Izbirni predmet – stroka

3

30

Izbirni predmet – širše

5

75

Lektorat iz drugega tujega jezika II:
Lektorat iz nizozemščine II ali
Lektorat iz švedščine II

 

6. semester

ECTS

KU

Predmet

3

30

Jezikovni sistem VI (leksikologija)

3

45

Pisna in govorna komunikacija V

5

60

Nem. književnost – Obdobja in tradicije VI

5

75

Lektorat iz drugega tujega jezika II:
Nizozemski jezik in kultura II ali
Švedski jezik in kultura II

3

45

Izbirni predmet stroka

3

45

Izbirni predmet stroka

3

45

Izbirni predmet stroka

5

0

Diplomsko delo

 

Izbirni predmet – stroka 5. ali 6. semester

ECTSKUPredmet
3 60 Poslovno komuniciranje
3 60 Pristopi celostnega učenja in poučevanja TJ
3 45 Besedilna slovnica
3 45 Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji
3 45 Nemško časnikarstvo na Slovenskem
3 45 Zvrsti in intertekstualnost I
3 45 Nemška in avstrijska književnost eksila 1933–1945

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si