Novo novo! Veljaven predmetnik za študente, vpisane v 1. letnik programa Nemcistika (2018/2019) je na tej povezavi. 

Veljaven predmetnik za študente, ki so se vpisali pred letom 2018/2019

1. semester

ECTSKUPredmet
4 60 Jezikovni sistem (morfologija)
4 60 Jezikovna praksa I in II
4 60 Uvod v splošno jezikoslovje
3 45 Nem. književnost – Obdobja in tradicije I

 

2. semester

ECTSKUPredmet
4 60 Jezikovni sistem II (fonetika)
3 60 Jezikovna praksa I in II
4 60 Literarni sistem I
4 45

Obdobja in tradicije II

 

3. semester

ECTSKUPredmet
4 45 Jezikovni sistem III in IV (skladnja)
3 45 Jezikovna praksa III in IV
5 60 Nem. književnost – Obdobja in tradicije III
3 45 Literarni sistem II

 

4. semester

ECTSKUPredmet
3 45 Jezikovni sistem III in IV (skladnja)
3 45 Jezikovna praksa III in IV
3 45 Nem. književnost – Obdobja in tradicije IV
3 30 Medkulturnost DACHL
3 30 Izbirni predmet / Raziskovalna metodologija

 

5. semester

ECTSKUPredmet
4 60 Jezikovna praksa V
3 30 Jezikovni sistem V (besedotvorje)
5 60 Nem. književnost – Obdobja in tradicije V
3 30 Nemščina v diahroni perspektivi

 

6. semester

ECTSKUPredmet
4 45 Prevajanje v nemščino
5 60 Nem. književnost – Obdobja in tradicije VI
3 30 Izbirni predmet – jezik in kultura v stiku
3 45 Izbirni predmet – stroka

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si