Pogoji za vpis na študijski program so skladni s členoma 38 in 38b Zakona o visokem šolstvu ter 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

V prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program se lahko vpišekdor je opravil splošno maturo

  1. kdor je kdor je opravil splošno maturo
  2. kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, vendar izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  3. kdor je opravil katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995,
  4. kdor je uspešno zaključil enakovreden študij v tujini. zaključil enakovreden študij v tujini.

Za uspešno vključitev v program študija nemcistike priporočamo predznanje v obsegu 420 ur gimnazijskega pouka nemškega jezika oz. znanje nemščine na stopnji B1/B2 skupnega evropskega referenčnega okvira.

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest, in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati razporejeni po merilih, ki jih predvidevata obe stroki, v katere se študent želi vpisati.

Za študij Nemcistike bodo v primeru, da bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidati razporejeni po naslednjih merilih:

iz točke a in b:

splošni uspeh pri maturi 40 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku 15 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku 15 % točk
uspeh pri maturi iz nemškega jezika 20 % točk


iz točke c:

splošni uspeh pri zaključnem izpitu 20 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku 20 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku 20 % točk
uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu 30 % točk

Glede na obliko srednješolskega izobraževanja bodo v primeru omejitve vpisa po opisanih kriterijih izbrani tudi kandidati, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si