Vse podatke v zvezi z interdisciplinarnim študijem Humanistika in družboslovje najdete na spletnih straneh Filozofske fakultete.

Kot mentorji Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko sodelujejo naslednji visokošolski učitelji:

 

Za področje JEZIKOSLOVJA:

 

Za področje KNJIŽEVNOSTI:

 

Za področje DIDAKTIKE NEMŠČINE:

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si