Lektorat za švedski jezik se izvaja na treh stopnjah. Švedščina 1 obsega 150 ur letno oz. 5 ur tedensko (10 ECTS) in jo študentje germanistike izberejo v 2. letniku. Cilj jezikovnih vaj, kjer spodbujamo bralno, pisno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti, je nivo A2 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Po opravljeni prvi stopnji študent razume lažja govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah. Poleg samega jezika študent spoznava tudi švedsko družbo in kulturo.

Švedščina 2 obsega 150 ur letno oz. 5 ur tedensko (10 ECTS) in jo študentje germanistike izberejo v 3. letniku. Cilji jezikovnih vaj so vezani na stopnjo B1 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Študent se na tej stopnji še bolj poglobi v specifičnosti švedske družbe in kulture, bolj natančno spozna med drugim tudi geografijo in zgodovino države.

Na najvišji stopnji lektorata izmenično izvajamo dva predmeta: Švedski jezik in uvod v švedsko književnost ter Švedska družba in kultura. Predmeta, ki obsegata 60 ur letno oz. 2 uri tedensko, se izvajata na drugi bolonjski stopnji in sta izbirna. Tudi na tej stopnji lektorata je poudarek še vedno na jezikovnih spretnostih študenta, se pa jezikoslovne vsebine močno prepletajo s književnimi besedili oz. besedili o švedski družbi in kulturi.

Lektorat švedščine, ki ima na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko dolgo tradicijo, že od samih začetkov v 70. letih prejšnjega stoletja podpira Švedski inštitut, ki študentom podeljuje štipendije za študij na Švedskem, učiteljem omogoča udeležbo na raznih konferencah in strokovnih izpopolnjevanjih ter prispeva v fond oddelčne knjižnice z učbeniki, strokovno literaturo in leposlovjem.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si