Veljaven predmetnik za študente 1. letnika, vpisane v letu 2018/2019

1. semester

ECTSKUPredmet
5

45

Metodološki izbirni predmet:

5 * Izbirni predmet 1
5 60 Nemški jezik v praksi I
5 30/45 Izbirni predmet 2
5 30/45 Izbirni predmet 3
5 30/45 Izbirni predmet 4

* Število kontaktnih ur se spreminja glede na izbrani predmet.

 

2. semester

ECTSKUPredmet
5 60 Nemški jezik v praksi II
5 30/45 Izbirni predmet 5
5 30/45 Izbirni predmet 6
5 30/45 Izbirni predmet 7
5 30/45 Izbirni predmet – širše
5 30/45 Izbirni predmet – širše

 

3. semester

ECTSKUPredmet
5 60 Nemški jezik v praksi III
5 30/45 Izbirni predmet 8
5 30/45 Izbirni predmet 9
5 30/45 Izbirni predmet 10
5 30/45 Izbirni predmet 11
5 30/45 Izbirni predmet 12

 

4. semester

ECTSKUPredmet
5 30/45 Izbirni predmet 13
5 30/45 Izbirni predmet 14
20 0 Magistrsko delo

 

Izbirni predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTSKUPredmet
5 45 Jezikoslovne metodologije
5 45 Metodologija literarne vede
5 45 Dunajska moderna*
5 45 Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu
5 45 Jezik v oglasnih besedilih
5 30 Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku
5 45 Literatura in gledališče
5 45 Pragmatična frazeologija
5 45 Prevajanje strokovnih besedil
5 45 Semiotika in semantika
5 45 Stilistika
5  60 Nizozemščina

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si