Diplomanti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa Nemcistika se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zahtevajo poleg visoke strokovne ravni zmožnost samostojnega odgovornega delovanja, reševanja kompleksnih strokovnih problemov, sposobnost ustvarjanja novih konceptov in vodilne kvalitete. Delujejo v najrazličnejših gospodarskih organizacijah, mdr. v v nemških in avstrijskih podjetjih s sedežem v Sloveniji, v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino, v mednarodnih kulturnih in državnih institucijah, predvsem z nemškega govornega področja, v prevajalskem sektorju, v mednarodnih predstavništvih, v zunanjepolitičnih in kulturnih redakcijah različnih medijev ipd.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si