Veljaven predmetnik v letu 2018/2019

1. semester

ECTSKUPredmet
5

45

Metodološki izbirni predmet:

3 30/45 Izbirni predmet* 1
4 60 Nemški jezik v praksi I
3 30/45 Izbirni predmet 2

* Število kontaktnih ur se spreminja glede na izbrani predmet.

 

2. semester

ECTSKUPredmet
3 30/45 Izbirni predmet 3
3 30/45 Izbirni predmet 4
3 30/45 Izbirni predmet 5
3 30/45 Izbirni predmet 6
3 30/45 Izbirni predmet 7

 

3. semester

ECTSKUPredmet
3 60 Nemški jezik v praksi III
3 30/45 Izbirni predmet 8
3 30/45 Izbirni predmet 9
3 30/45 Izbirni predmet 10
3 30/45 Izbirni predmet 11

 

4. semester

ECTSKUPredmet
3 30/45 Izbirni predmet 12
3 30/45 Zunanji zbirni predmet 13
9 0 Magistrsko delo

 

Izbirni predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTSKUPredmet
5 45 Jezikoslovne metodologije
5 45 Metodologija literarne vede
3 45 Dunajska moderna*
3 45 Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu
3 45 Jezik v oglasnih besedilih
3 30 Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku
3 45 Literatura in gledališče
3 45 Pragmatična frazeologija
3 45 Prevajanje strokovnih besedil
3 45 Semiotika in semantika
3 45 Stilistika

 

Obvezni sestavni del izbirnega predmeta je ekskurzija na Dunaj (predvidena od 3. do 5. maja 2018), ki jo financirajo študentje sami.

Več informacij lahko najdete v letaku 2017/2018.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si