1. semester

ECTS

KU

Predmet

12

150

Skupni del pedagoškega modula - urnik

  • Psihologija za učitelje
  • Pedagogika
  • Didaktika

4

60

Didaktika nemščine (celoletni)

4

60

Nemški jezik v praksi I

5 45 Metodološki izbirni predmet:

5

30*

Germanistični izbirni predmet** 1

* Število kontaktnih ur se lahko razlikuje glede na izbrani predmet.
** Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov.

 

2. semester

ECTS

KU

Predmet

12

150

Skupni del pedagoškega modula - urnik

  • Psihologija za učitelje
  • Andragogika
  • Opazovalna praksa
  • Obvezni izbirni predmet

4

60

Didaktika nemščine (celoletni)

2

45

Pedagoška praksa I

4 60

Nemški jezik v praksi II

3

45

Izbirni predmet 1

5 45 Germanistični izbirni predmet 2

 

3. semester

ECTS

KU

Predmet

3

45

Literarna didaktika

8

75

Pedagoška praksa (razdeljena na 2. in 3 semester)

3

60

Nemški jezik v praksi III

3

45

Izbirni predmet 2

3 45 Izbirni predmet 3

5

30

Germanistični izbirni predmet 3 

5 45 Germanistični izbirni predmet 4 

 

4. semester

ECTS

KU

Predmet

5

45

Germanistični izbirni predmet 5

5 30 Germanistični izbirni predmet 6
5 45 Zunanji izbirni predmet 
15

0

Magistrsko delo

 

Izbirni pedagoški predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTS

KU

Predmet

5

45

Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

3

45

Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

3

45

Razvijanje ustvarjalnega pisanja pri pouku nemščine 

Izbirni predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTSKUPredmet
5 45 Jezikoslovne metodologije
5 45 Metodologija literarne vede
5 45 Dunajska moderna*
5 45 Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu
5 45 Jezik v oglasnih besedilih
5 30 Literarni odnosti v srednjem in zgodnjem novem veku
5 45 Literatura in gledališče
5 45 Pragmatična frazeologija
5 45 Prevajanje strokovnih besedil
5 45 Semiotika in semantika
5 45 Stilistika


*Obvezni sestavni del izbirnega predmeta je ekskurzija na Dunaj (predvidena od 3. do 5. maja 2018), ki jo financirajo študentje sami.

Tukaj je na voljo zgibanka 2017/2018 s podrobnejšo predstavitvijo programa.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si