Ime predmeta

Medkulturnost DACHL II - Nemčija

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Johann Georg Lughofer
dr. Daniela Kirschstein

Opis predmeta

VSEBINA:
»Stunde Null«, ustanovitev obeh nemških držav, politična sistema ter stranke v vzhodni in zahodni Nemčiji, povojna leta, delavski upor 1953, gradnja berlinskega zidu, holokavst, fašizem, priseljenci, 68er-Bewegung, Ostpolitik, RAF, mirovniško gibanje, Zeleni, disidenti in vsakdanja kultura v NDR, padec berlinskega zidu, združitev obeh Nemčij, Berlinska republika.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Pregled družbenega in političnega razvoja Nemčije v 19. in 20. stoletju

 

Ključne kompetence:

 • uporaba pridobljenega znanja pri analizi aktualnih dogodkov;
 • predstavitev kompleksnih tem različnim ciljnim skupinam;
 • didaktizacija tem kot učne enote.

 

Strokovne kompetence:

 • razumevanje aktualnih političnih in družbenih vprašanj v Nemčiji v zgodovinskih okvirih;
 • predstavitev političnega sitsema v Nemčiji ter njegova primerjava z drugimi sistemi;
 • uporaba političnih, družbenih ter gospodarskih izrazov glede na nemškogovoreče države;
 • poznavanje najbolj pomembnega kulturnega dogajanja v Nemčiji v 20. stoletju;
 • zna samostojno diskutirati o kompleksnih tem iz političnega, družbenega in kulturnega življenja;
 • predstavitev družbe in kulture nemškogovorečih dežel različnim ciljnim skupinam.

 

Jezikovne kompetence:

 • branje strokovnih besedil s področja zgodovine in politike;
 • širitev besedišča na področju politike ter zgodovine;
 • poslušanje in branje literarnih ter dokumentarnih besedil.

 

Medkulturne kompetence in znanja:

 • analiziranje evropskega in globalnega razvoja s stališča Nemčije;
 • prepoznavanje določenih v nemškem diskurzu značilnih tem ter njihova primerjava s slovenskim diskurzom.

Temeljna literatura

 • Zolling, Peter (2005): Deutsche Geschichte von 1871 bis zur Gegenwart. München: Hanser. 363 str.
 • Schildt, Axel/Siegfried, Detlef (2009): Deutsche Kulturgeschichte: Die Bundesrepublik von 1945 bis zur Gegenwart. München: Hanser, 696 str.
 • Sabrow, Martin (Hg., 2009): Erinnerungsorte der DDR. München: Beck. 619 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Referat (40%) in izpit (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si