Ime predmeta

Literarni sistem II

Nosilec / izvajalec

lekt. dr. Anita Srebnik

Opis predmeta

VSEBINA:
Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, kot so: komunikacija pri predstavljanju, srečevanju, pozdravljanju, telefonskem pogovoru, nakupovanju, naročanju v restavraciji, uporabi javnega prevoza, vsakdanje dejavnosti, opis preteklosti, različni poklici, prehranjevanje, orientacija v prostoru, preživljanje prostega časa, stanovanja, oblačila itd.

  • Osnovne slovnične strukture in njihova uporaba.
  • Najvažnejši vidiki nizozemske in flamske kulture.
  • Študentje preberejo vsaj 3 knjige v nizozemščini, prilagojene ravni A2.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študent/ka razume lažja govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na stopnji A2 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Ima vpogled v najvažnejše vidike nizozemske in flamske kulture.

Temeljna literatura

  • Schneider-Broekmans, Josina, e.a. Taal vitaal. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2000, str. 8-145.
  • Wynands, Hubertus, e.a. Taal vitaal. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2000, str. 6-158.
  • Die dem A2 Niveau angepassten Lehrwerke werden aktualisiert.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za pristop h končnemu izpitu je 80% prisotnost pri vajah, opravljen test po 3. semestru in redna priprava na ure.

Ob koncu študijskega leta: pisni izpit in ustni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si