Ime predmeta

Poslovno komuniciranje

Nosilec / izvajalec

lekt. mag. Viktorija Osolnik-Kunc

Opis predmeta

VSEBINA:
Študentke in študenti spoznajo:
 • različna področja dela, na katerih lahko kot univ. dipl. germanisti poklicno delujejo,
 • nemški uradovalni jezik na področju zavarovalništva, bančništva, borzništva, uvoza in izvoza, sejemskih prireditev, pospeševanja prodaje, upravnih postopkov, zaposlovanja idr. ter najpogostejše besedilne vrste na teh področjih.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti so sposobni:

 • prepoznati različne poklicne vsebine in njene jezikovne zvrstnosti,
 • verbalnega in neverbalnega izražanja v poslovnem okolju,
 • nastopanja in izbora ustreznega stilno-zvrstnega jezika,
 • učinkovito uporabljati avdiovizualne pripomočke in IKT,
 • upoštevati kulturne vidike jezikovnega sporazumevanja in razmerja med politiko in jezikom ter jezikovno politiko.

Temeljna literatura

 • DESINGER, Bernd; Hans Walter Frischkopf; Ulrich Scheck; Helfried W. Seliger (izd.) (1999): Basiswissen Wirtschaftsdeutsch. Stoffgebiete und Fachwortschatz. München: iudicium, 278 str.
 • LINDNER, Angela; Barbara Dlapkova (2003): Deutsch für die Bank. Wien: Österreich Institut, 108 str.
 • WERGEN, Josef; Annette Wörner (2005): PONS im Griff. Bürokommunikation Deutsch. Barcelona: Klett, 207 str.
 • Weiterführende Literatur wird im Unterricht vorgestellt.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za pristop k izpitu: aktivno sodelovanje, redna priprava domačih obveznosti.

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si