Ime predmeta

Nemška in avstrijska književnost eksila 1933–1945

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Johann Georg Lughofer

Opis predmeta

VSEBINA:
Pri seminarju najprej raziščemo vzroke za nemški in avstrijski ekzil v obdobju 1933–1945: represivna politika nacionalsocialistov do političnih nasprotnikov in Judov ter Gleichschaltung nemške inteligence. Po poglo-bljenem uvodu v kulturne, politične in družbene značilnosti časa pred 1933 in po 1945 se spoznamo z deli posameznih avtorjev, jih intenzivno obdelamo in postavimo v kontekst časa, prostora in smernic tedanje kulture. Na osnovi literarnih besedil avtorjev in avtoric, kot so Joseph Roth, Bertolt Brecht, Franz Werfel, Erich Fried, Anna Seghers, Stefan Zweig, Carl Zuckmayer, Thomas in Klaus Mann ter njihovih biografij se jasno zarišejo vse široke dimenzije izgnanstva in vsega, kar je z njim povezano

 

CILJI IN KOMPETENCE
Študentke in študenti pri predavanju in seminarju razvijajo zgodovinsko in kritično razumevanje položaja in možnosti, ki so jih imeli izgnanci za literarno in politično delo med časom nemškega nacionalsocializma, prav tako spoznajo odzive dežel gostiteljic. Predavanje obsega pregled književnosti eksila v zgodovinskem, političnem in družbenem kontekstu. Študentke in študenti spoznajo položaj avtorjev in avtoric v izgnanstvu, berejo in analizirajo njihova besedila ter se senzibilizirajo za položaj izgnancev.

Temeljna literatura

  • Durzak, Manfred (Hg.): Die deutsche Exilliteratur 1933 – 1945. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1973. (izbrana poglavja)
  • Emmerich, Wolfgang und Susanne Heil (Hg.): Lyrik des Exils. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1985.
  • Paucker, Henri R. (Hg.): Neue Sachlichkeit. Literatur im „Dritten Reich“ und im Exil. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1999.
  • Riegel, Paul und Wolfgang von Rinsum: Deutsche Literaturgeschichte Band 10: Drittes Reich und Exil. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2000. (izbrana poglavja)
  • Walter, Hans-Albert: Bedrohung und Verfolgung bis 1933. Deutsche Exilliteratur 1933-1950 Band 1. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1972. (izbrana poglavja)
  • Walter, Hans-Albert: Asylpraxis und Lebensbedingungen in Europa. Deutsche Exilliteratur 1933-1950 Band 2. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1972. (izbrana poglavja)
  • Michael Winkler (Hg.): Deutsche Literatur im Exil 1933-1945. Texte und Dokumente (Reclam) (izbrana besedila)
  • Izbor literature se lahko glede na vsakokratni tematski poudarek omeji ali dopolni.

Preverjanje in ocenjevanje

Oceno sestavljajo: aktivno sodelovanje in dobra sprotna priprava za kontaktne ure (20%), referati (40%) ter samostojna naloga s 3000 besedami (40%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si