Ime predmeta

Literarne transgresije in medialnost
Nosilec / Izvajalec  izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Opis predmeta

 Vsebina:

• Nemška literarna produkcija tujih avtorjev
• Nemška ustvarjalnost v tujem okolju
• Lastno in tuje v nemški književnosti
• Razlike med »ženskim« in »moškim« pisanjem
• (Avto)biografija kot transgresija življenja v literaturo
• Literatura v filmu kot medialna transgresija
• Recepcija tradicionalnih motivov in mitov v nemški književnosti
• Komika in parodija kot prestop kulturne in estetske norme
• Narava in kultura v nemški književnosti

Cilji in kompetence:

Študentke in študenti
• se zavedajo geografsko-topoloških, kulturnih, individualnih, estetskih ter medialnih meja;
• razvijejo zavest o svoji lastni ter tuji identiteti ter poglobijo njihovo razumevanje
• se soočajo s posledicami transgresij na kulturnih, individualnih, estetskih ter drugih področjih, ki jih kritično reflektirajo na osnovi teoretskega diskursa in literarnih del
• nadgradijo interkulturne kompetence

Temeljna literatura

 Izbor literature se spreminja glede na obravnavano tematiko, npr.:
• Barkhaus, Annette/Fleig, Anne (ur.) (2002): Grenzverläufe. Der Körper als Schnittstelle. München: Fink, 251 str.
• Bauer, Markus/Rahn, Thomas (ur.) (1997): Die Grenze. Begriff und Inszenierung. Berlin: Akademie Verlag, 346 str.
• Benthien, Claudia (2001): Haut. Literaturgeschichte, Körperbilder, Grenzdiskurse. Reinbek bei Hamburg: Rowolth-Taschenbuch-Verlag, 319 str.
• Faber, Richard/Naumann, Barbara (ur.) (1995): Literatur der Grenze – Theorie der Grenze. Würzburg: Königshausen und Neumann, 289 str.
• Foucault, Michel (1987): „Vorrede zur Überschreitung“ (1963). V: isti: Von der Subversion des Wissens. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, str. 28-45.
• Haubrichs, Wolfgang/Schneider, Reinhard (ur.) (1994): Grenzen und Grenzregionen. Saarbrücken: Saarbrücker Dr. und Verlag, 283 str.
• Nestvold-Mack, Ruck (1990): Grenzüberschreitungen. Die fiktionale weibliche Perspektive in der Literatur. Erlangen: Palm und Enke, 296 str.
• Neumann, Gerhard/Warning, Rainer (ur.) (2003): Transgressionen. Literatur als Ethnographie. Freiburg: Rombach, 349 str.

Preverjanje in ocenjevanje

 Sodelovanje (10%), referat (40%) in seminarska/projektna naloga ali izpit (50%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si