PREVAJANJE STROKOVNIH BESEDIL
Lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc

Vsebina:
• Nadgrajevanje prevajalskih sposobnosti, pridobljenih na I. stopnji študija Germanistike.
• Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno bolj zahtevnih, daljših besedil, predvsem s področja prava, EU, politike, gospodarstva in šolstva.
• Uporaba zvrstnostnih oz. stilnih norm ter specifičnih slovničnih pravil pri prevajanju strokovnih besedil v nemščino.
• Analiza napak in interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
• Terminološko delo pri zgoraj navedenih strokovnih jezikih.
• Upoštevanje zakonitosti naslovnika – sporočila – prejemnika in razumljivosti jezika.
• Uporaba metode mindmappinga in refleksivnega razmišljanja.

Cilji in kompetence:
Študentke in študenti so sposobni:
• povezovati znanje pridobljeno pri predmeti Prevajanje v nemščino na I. stopnji z novimi spoznanji na II. stopnji,
• tvoriti splošno-sporazumevalna in strokovno bolj zahtevna besedila v nemškem jeziku,
• prepoznavati različne diskurzne tehnike strokovnih jezikov,
• prepoznavati in uporabiti strokovno terminologijo,
• aktivno uporabiti različne prevajalske tehnike,
• selektivno uporabiti splošne in strokovne knjižne in predvsem elektronske slovarje,
• prepoznavati značilnosti slovenskega in nemškega kulturnega, političnega in družbenega prostora in jih ustrezno umestiti v nemški jezikovni kontekst,
• slediti aktualnim dogodkom doma in po svetu

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si