V letu 2017 so potekali naslednji zagovori:

 

Magistrska dela

 •  Lidija Pestotnik - Jezikovne igre pri poučevanju odraslih/Sprachlernspiele in der Erwachsenenbildung  - mentorica: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • Špela Legiša - Uporaba interaktivne table pri pouku tujih jezikov/Der Einsatz der interaktiven Tafel im Fremdsprachenunterricht - mentorica: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • SAJOVIC, Nastja. Sprechaufgaben in Lehrwerken als Impuls zum kreativen Schreiben = Govorne naloge v učbenikih kot spodbuda za ustvarjalno pisanje - mentorica: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
  LEGIŠA, Špela. Uporaba interaktivne table pri pouku tujih jezikov = Der Einsatz der interaktiven Tafel im Fremdsprachenunterricht- mentorica: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • Tadeja, Ocepek - Frazemi v otroškem romanu Speed-Dating mit Papa Jume Kliebenstein in njihova uporaba pri pouku nemščine kot tujega jezika / Phraseme im Kinderroman Speed-Dating mit Papa von Juma Kliebenstein und ihre Anwendung im DaF-Unterricht - mentorica: doc. dr. Urška Valenčič Arh
 • Vesna, Perko - Pojavnost besede Wein v nemški leksiki / Das Vorkommen des Wortes Wein im deutschen Wortschatz - mentorica: doc. dr. Urška Valenčič Arh
 • Katarina Kalan: Franz Werfel in fašizem / Franz Werfel und der Faschismus / Franz Werfel and Fascism (mentor doc. dr. Johann Georg Lughofer)
 • MOHAR, Žiga. Erotik und Sexualität in der Wiener Moderne : von einem leichten Mädchen zur zentralen literarischen Figur = Erotika in spolnost v dunajski moderni : od lahkega dekleta do osrednjega literarnega lika - mentorica izr. prof. dr. Špela Virant
 • OJSTERŠEK, Roman. Ethik der Medien in Thomas Glavinics Der Kameramörder = Etičnost medijev v romanu Thomasa Glavinica Der Kameramörder
 • SMODIŠ, Irena. Der gesellschaftskritische Aspekt in Martin Walsers Ein fliehendes Pferd = Družbenokritični vidik v noveli Bežeči konj Martina Walserja
 • GULAM, Sara. Subjektkonstitution in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen = Konstitucija subjekta v romanu Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen : (Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017) - mentorica izr. prof. dr. Špela Virant
 • KOUTER, Benjamin. Umetnost vplivanja na množice : analiza stila Adolfa Hitlerja, Vladimirja Iljiča Lenina in Josipa Visarijonoviča Stalina = Iskusstvo vlijanija na massy : analiz stilja Adol'fa Gitlera, Vladimira Il'iča Lenina i Josifa Vissarionoviča Stalina = Die Kunst die Massen zu beeinflussen : Analyse des Redestils von Adolf Hitler, Wladimir Iljitsch Lenin und Josef Wissarionowitsch Stalin - mentorica izr. prof. dr. Špela Virant
 • RAJIĆ, Lora. Vergangenheitsbewältigung durch Satire in Timur Vermes' Roman Er ist wieder da = Satira kot način za soočanje s preteklostjo v romanu Er ist wieder da Timurja Vermesa - mentorica izr. prof. dr. Špela Virant
 • RAJH, Miha. Das Volkslied in Gustav Mahlers Werk und sein Beitrag zur Gestaltung der deutschen nationalen Identität = Ljudska pesem v delu Gustava Mahlerja in njegov prispevek k oblikovanju nemške nacionalen identitete - mentorica izr. prof. dr. Špela Virant
 • MARIĆ, Nejc. 50 Abstufungen der Alphabetisierung = Petdeset odtenkov pismenosti  - mentorica doc. dr. Irena Samide
 • ANTIĆ, Sandra. Kulturna integracija beguncev v evropsko družbo na primeru Nemčije = Kulturelle Integration der Flüchtlinge in die europäische Gesellschaft - Fallstudie Deutschland  - mentorica doc. dr. Irena Samide
 • MURN, Klemen. Lektürekanon im Germanistikstudium an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana = Literarni kanon v okviru študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani  - mentorica doc. dr. Irena Samide
 • PARIĆ, Elita. Medpredmetno povezovanje v luči razvijanja socialne in medkulturne zavesti net-generacije : (sociologija in literatura pri pouku nemščine kot tujega jezika) = Fächerverbindender Unterricht aus Sicht der sozialen und interkulturellen Bewusstseinbildung der Web-Generation - mentorica doc. dr. Irena Samide
 • KRAŠOVEC, Lara. Figuren der Auslassung, ihre textlinguistischen Merkmale und stilistischen Funktionen im Gegenwartsdeutsch = Figure izpuščanja, njihove besediloslovne značilnosti in stilistične funkcije v sodobni nemščini - mentor prof. dr. Stojan Bračič
 • BATIĆ, Jasmina. Linksversetzungen in deutschen Texten der Gegenwart = Premiki nominalnih sintagem v stavčno predpolje v sodobnih nemških besedilih - mentor prof. dr. Stojan Bračič
 • ĆOSIĆ, Admira. Aspekte der sprachlichen Interferenz zwischen Deutsch und Slowenisch = Vidiki jezikovne interference med slovenščino in nemščino - mentorica izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk
 • VIRANT, Ana. Ästhetik und Sprache in Immer noch Sturm von Peter Handke = Aesthetics and language in Storm still by Peter Handke = Estetika in jezik v delu Še vedno vihar Petra Handkeja - mentor doc. dr. Johann Georg Lughofer
 • KALAN, Katarina. Franz Werfel und der Faschismus = Franz Werfel in fašizem - mentor doc. dr. Johann Georg Lughofer
 • JERMAN, Urša. Pluraliatantum in deutscher und slowenischer Sprache = Samomnožinski samostalniki v nemščini in slovenščini - mentor izr. prof. dr. Darko Čuden
 • PRELOVŠEK, Nina. Slowenische und deutsche Phraseme mit der Komponente smrt bzw. Tod = Slovenski in nemški frazemi s sestavino smrt oz. Tod - mentor izr. prof. dr. Darko Čuden

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si