Dragi študentje, drage študentke, 

ko se boste v naslednjih dnevih in tednih vpisovali v študijske programe na našem oddelku, vas prijazno opozarjamo na to, da si predhodno poglejte, katere izbirne predmete ponujamo na oddelku v študijskem letu 2016/2017: vse opise boste našli na spletnih straneh, v razdelku ŠTUDIJ in kliku na predmetnik posameznega programa. Zlasti to velja za izbirne predmete v 3. letniku Germanistike in Nemcistike na prvostopenjskem programu ter za vse izbirne predmete na drugostopenjskih programih. Na urniku pa si prav tako lahko pogledate, v katerem semestru in v katerem terminu se bo posamezen predmet izvajal.   

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si