Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2017/18.

Besedilo razpisa je dostopno na spletnih straneh univerze in fakultete.

Prijava poteka preko portala eVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dostopna je na http://portal.evs.gov.si/.

Roki za prijavo na razpis:

  • za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2017 (rok za prijavo: 31. 8. 2017);
  • za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 7. 2017 (rok za prijavo: 20. 7. 2017);
  • za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2017 (rok za prijavo: 20. 9. 2017);
  • na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 19. 9. 2017; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 18. 9. 2017.

Posebej bi vas radi opozorili na to, da se strogo držite ROKA ZA PRIJAVO (= 31. 8. 2017), saj so naknadne prijave mogoče le v primeru, da se na prvi rok ne prijavi dovolj kandidatov in se nato razpiše še drugi prijavni rok. V študijskem letu 2016/17 na drugostopenjski Germanistiki NI BILO razpisanega drugega prijavnega roka, ker se je že na prvi rok prijavilo dovolj kandidatov. 

Za prijavo na razpis ni potrebno, da študenti študij že zaključijo, zato ne to NE BO ovira za zamudo prijavnega roka.

Poleg tega glede na spremembo 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki določa, da študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, status preneha z iztekom študijskega leta, v katerem je študij zaključil, tudi ni več razlogov, da bi študenti prve stopnje z zaključkom študija zaradi ohranitve statusa odlašali do konca septembra.

Kandidate za vpis bomo s postopkom prijave natančneje seznanili na Informativnem dnevu, ki bo 5. junija 2017. Razpored. 

 

Za vse kandidate s tujimi listinami o izobraževanju je prijava na razpis hkrati tudi vloga za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Kandidati morajo ob izpolnjevanju eVŠ prijave v tem primeru navesti dodatne podatke o predhodno zaključeni izobrazbi in skladno z veljavno zakonodajo priložiti dodatne dokumente.

Poseben status v obravnavi imajo osebe z mednarodno zaščito – ti kandidati se prijavljajo na mesta za Slovence in državljane EU, niso plačniki šolnine ne glede na državljanstvo, listin o predhodno zaključenem izobraževanju pa se v državi izvora ne sme preverjati. K prijavi ali najkasneje do vpisa morajo priložiti potrdilo ministrstva o statusu osebe z mednarodno zaščito.

Informacije o razpisu so dostopne tudi na angleških spletnih straneh tako univerze kot fakultete in pristojnega ministrstva.

Z lepimi pozdravi,

Referat za magistrski študij (2. stopnja)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si