Pogled v negotovo.
Vizije in utopije v podonavsko-karpatskem
prostoru leta 1917 in pozneje / 

Blick ins Ungewisse
Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum.1917 und danach

 

Konferenca se posveča času vizijam in utopijam okoli leta 1917 v podonavsko-karpatskem prostoru, ki ga je še posebej zaznamovala jezikovna, etnična in konfesionalna raznolikost: državne, deželne in nacionalne entitete so imele različne vizije, kako naj bi se vzpostavil novi red po koncu vojne, spekter pa je segal od idej o nadaljevanju in nadgradnji imperializma vse do idej o ustanovitvi po možnosti čim bolj samostojnih novih regionalnih držav.

Cilj konference je torej primerjalno predstaviti politične in družbene ideje, vizije in utopije, ki so se rodile ob koncu in tik po koncu prve svetovne vojne v podonavsko-karpatskem prostoru ter so bile deloma za kratek čas tudi realizirane. V ospredju je vprašanje konceptov in njihovo zrcaljenje v političnem in družbenem diskurzu, v publicistiki in književnosti, vse do kontrafaktičnih, utopičnih izhodišč v zgodovinopisju. Tudi če so bile lokalne entitete kot so Banatska republika, Murska republika ali pa Zahodnoukrajinska republika zgolj kratkega veka in so mnogi upi onstran nacionalizma, izraženi v književnosti in publicistiki, hitro utonili v pozabo, pa ti fenomeni
dokazujejo, da so vsekakor obstajale alternative o dokončni ureditvi Srednje Evrope med obema vojnama. Na osnovi treh tematskih sklopov - politične vizije; književnost in publicistika ter spremembe v cerkvenih strukturah - želimo preveriti in na novo ovrednotiti dandanes v književnem kanonu in javnem diskurzu srednjeevropskih držav zasidrano idejo o neobhodnosti nacionalno zasnovanega novega reda v Evropi po razpadu podonavske monarhije. 

Mednarodno konferenco organizirajo Inšitut za nemško zgodovino in kulturo jugovzhodne Evrope IKGS pri Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu, Oddelek za germanistiko z nederlandisitko in skandinavistiko in Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Vsi referati bodo simultano tolmačeni v slovenščino, nemščino in angleščino.

Vse podrobnosti, program, povzetki referatov, biografije udeležencev etc. so v nemščini, slovenščini in angleščini objavljene na: https://insungewisse.wordpress.com/ .

 

Pogled v negotovo.
Vizije in utopije v podonavsko-karpatskem
prostoru leta 1917 in pozneje

Ljubljana 10.–12 .maj 2017

Program

Sreda, 10. maj 2017

10:30               Pozdravne besede in uvodni nagovor

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Špela Virant, predstojnica Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik, doc. dr. Irena Samide in doc. dr. Tanja Žigon v imenu organizacijskega odbora, Filozofska fakulteta, Ljubljana

dr. Florian Kührer-Wielach, član organizacijskega odbora in direktor Inštituta za nemško kulturo in zgodovino jugovzhodne Evrope (IKGS) na Univerzi Ludwiga Maximiliana München

11:00               Plenarno predavanje (I)
Vodja: Florian Kührer-Wielach

Clemens Ruthner (Dublin): »Laboratoriji propada sveta«: Apokaliptični scenariji v nemški književni fantastiki pred prvo svetovno vojno in po njej (nem.)

11:50               Odmor

12:00               Vizije vojne
Vodja: Irena Samide (Ljubljana)

Milka Car (Zagreb): Utopije in projekcije svobode v zbirki novel Miroslava Krleže Hrvaški bog Mars (nem.)

Eamonn O’Ciardha (Derry): Griffith, Sinn Féin in The Resurrection of Hungary: Irska in Madžarska: primerjalni, imperialni kontekst (ang.)

13:30               Odmor za kosilo (Hotel Pri Mraku, Rimska cesta 4)

15:00               Med resničnostjo in utopijo
Vodja: Peter Becher (München)

Anja Urekar Osvald (Maribor): »Michel«, »teta Germania« in »dežela Nibelungov« – vizije in utopije v zgodovinskem nemškem tisku s Spodnje Štajerske in njihov razvoj (1900–1917) (nem.)

Johann Lughofer (Ljubljana): Z Josephom Rothom na potovanje po Gradiščanskem (»Heanzenland«) (nem.)

16:00               Odmor za kavo

16:30               Politične vizije in utopije (I)
Vodja: Elvis Orbanić (Pazin)

Gorazd Bajc (Maribor, Trst): Analize britanskih izvedencev o sodu smodnika na območju zgornjega Jadrana, 1916–1919 (sl.)

Ljubinka Toševa Karpowicz (Reka): Reška država – Italijanski narodni svet (23. november 1918 – 16. september 1920) (ang.)

Csaba Zahorán (Budimpešta): Utopije v senci katastrofe: Ideja samoodločbe Sikulov po razpadu Avstro-Ogrske (ang.)

19:00               Sprejem (Nebotičnik, VIP-Lounge, 13. nadstropje, Štefanova 1)

Četrtek, 11. maj 2017

9:00               Politične vizije in utopije (II)
Vodja: Rok Stergar (Ljubljana)

Andrei Cuşco (Kišinjev): Spodleteli poskus? Besarabske elite med avtonomijo, federalizmom in nacionalizmom (1917–1918) (ang.)

Nataliya Nechayeva-Yuriychuk (Černovice): Nacionalna identiteta in njena vloga pri izgradnji države: izkušnja republike Huculov (ang.)

Rudolf Gräf (Cluj-Napoca): Konec prve svetovne vojne in poskusi oblikovanja novih političnih razmerij v Banatu (nem.)

10:30               Odmor

10:40               Plenarno predavanje (II)
Vodja: Mira Miladinović Zalaznik (Ljubljana)

France Martin Dolinar (Ljubljana): Med pričakovanji in politično realnostjo. Škofi goriške metropolije med prvo svetovno vojno in po njej (sl.)

11:30               Odmor za kavo

12:00               Cerkvene vizije znotraj in zunaj državnih meja
Vodja: Angela Ilić (München)

Pál Lackner (Budimpešta): »Od brata do soseda – kaj pa obratno?« Odnos evangeličansko-luteranske cerkve na Madžarskem z njenimi nekdanjimi  cerkvenimi občinami (nem.)

Oleh Turiy (Lvov): Med eklezialno identiteto, nacionalnim angažmajem in politično lojalnostjo: cerkvene strukture uniatskih Rutencev po propadu habsburške monarhije (nem.)

Heiner Grunert (München): »Simboli naše osvoboditve, združitve in vstajenja.« Vizije in zgodovinski koncepti srbskih pravoslavnih krogov ob koncu velike vojne (nem.)

13:30               Odmor za kosilo (Gostilna Pri Mraku, Rimska cesta 4)

15:00               400. obletnica reformacije 1917
Vodja: Angela Ilić

Botond Kertész (Budimpešta): Vojna in slovesnosti ob 400-letnici reformacije na Madžarskem (nem.)

Lajos Szász (Budimpešta, Leipzig): Obletnica reformacije na Madžarskem in v Transilvaniji leta 1917: Koncepti in načrti za prihodnost (nem.)

Tanja Žigon (Ljubljana): Leto 1917 v »slovenskih« deželah Avstro-Ogrske z ozirom na štiristoletnico reformacije (nem.)

16:30               Zaključna beseda: Angela Ilić, namestnica direktorja (IKGS München)

17:00               Vodstvo po Ljubljani

18:30               »Raz-stavljena usta: z Luthrom v svet besed«: Vodstvo po razstavi na Ljubljanskem gradu v organizaciji Goethe inštituta, Ljubljana

19:00               Skupna večerja (Gostilna na gradu, Grajska planota 1)

Petek, 12. maj 2017

8:00               Ekskurzija v Štanjel

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si