V letu 2011 bili sodelavci Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na gostovanjih na naslednjih univerzah:


• Od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2011 je dr. Marija Javor Briški predavala na Univerzi v Celovcu (Avstrija).
• Od 31. 1. do 10. 2. 2011 je mag. Viktorija Osolnik Kunc predavala na IALT na Univerzi v Leipzigu (Nemčija).
• Od 1. do 7. 5. 2011 je dr. Johann Georg Lughofer gostoval na Univerzi v Santiagu (Španija).
• Od 29. 5. do 2. 6. 2011 dr. Marija Javor Briški predavala na Univerzi v Palermu (Italija) v sklopu mednarodnega programa Erasmus Mundus »German literature in the European Middle Ages«.
• Julija 2011 je dr. Janja Polajnar Lenarčič predavala in izvedla seminar na Univerzi v Regensburgu (Nemčija).
• Od 3. do 9. 10. 2011 je dr. Johann Georg Lughofer gostoval na Univerzi Pardubice (Češka).
• Od septembra 2011 do julija 2012 je dr. Tanja Škerlavaj znanstveno raziskovala na Univerzi v Leipzigu (Nemčija) kot štipendistka DAAD.

 

V letu 2011 so sodelavci Oddelka s prispevki sodelovali na naslednjih konferencah, simpozijih in drugih mednarodnih znanstvenih srečanjih:

 18. 4. 2011: 2. mednarodni dan lirike germanistike Ljubljana ob 90-letnici Ericha Frieda (Ljubljana): dr. Mateja Gaber (»Erich Fried und DADA«)
• Od 26. do 29. 5. 2011: Mednarodni nederlandistični kolokvij na Filološki fakulteti na Univerzi v Beogradu (Srbija): dr. Anita Srebnik
• Od 20. do 22. 8. 2011: Konferenca Švedskega inštituta za visokošolske učitelje švedščine v Stockholmu (Švedska): lekt. Mita Gustinčič Pahor
• Julij 2011: Simpozij o nemščini zadnjih judovskih izseljencev iz 3. Rajha v Izrael v Parizu (Francija): dr. Stojan Bračič
• Od 14. do 17. 9. 2011: 46. Lingvistični kolokvij »Quo Vadis Kommunikation? Kommunikation - Sprache - Medien« na Univerzi Lucian-Blaga v Sibiu (Romunija): dr. Stojan Bračič, dr. Tanja Škerlavaj
• Od 30. 9. do 1. 10. 2011: Konferenca za učitelje švedščine v Budimpešti (Madžarska): lekt. Mita Gustinčič Pahor
• Od 7. do 8. 10. 2011: Mednarodna konferenca »Interkulturelle Dimensionen im linguistisch-kulturellen und historischen Kontext« na Univerzi Pardubice (Češka): dr. Johann Georg Lughofer
• Od 10. do 12. 11. 2011: Mednarodna konferenca »Electronic lexicography in the 21st century: new applications for new users« na Bledu: dr. Anita Srebnik.
• Od 10. do 12. 11. 2011: Nordijska konferenca za univerzitetne učitelje v organizaciji Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet v Vilni (Litva): lekt. Mita Gustinčič Pahor
• Od 10. do 13. 11. 2011: IV. Mednarodna konferenca združenja SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband) »Gefühlswelten – Emotionsdiskurse in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie« na Bledu: dr. Stojan Bračič, dr. Darko Čuden, dr. Marija Javor Briški, dr. Brigita Kosevski Puljić, dr. Johann Georg Lughofer, dr. Andreja Retelj, dr. Irena Samide, dr. Urška Valenčič Arh, dr. Špela Virant
• Od 19. do 21. 12 2011: VII. Mednarodni germanistični kongres na Univerzi v Sevilli (Španija): dr. Petra Kramberger
• Od 3. do 6. 9. 2011: Mednarodna konferenca »Frazeologia a przekład« v Opole (Poljska): dr. Urška Valenčič Arh

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si