VPIS IN OBNAVLJANJE ČLANSTVA
Na začetku študijskega leta študenti FF v matični oddelčni knjižnici uredite članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik.
Študenti 1. letnika prve stopnje UL in tisti, ki se v študijskem letu 2020/21 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete preko SPLETNEGA VPISA.

Ob prvem obisku matične knjižnice poleg študentske izkaznice (oz. potrdila o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) prinesete osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, da preverimo zapis. Študenti dvopredmetnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov imate članstvo praviloma urejeno do 31. 10. 2020. Po tem datumu oz. ko ugotovite, da geslo za COBISS in/ali oddaljeni dostop ne deluje več, ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice članstvo obnovite. Za to je potrebno predložiti študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument.

 

IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA
Priporočamo vam, da gradivo naročite in rezervirate preko spletnega servisa, po e-pošti ali po telefonu. Gradivo si izposojate s študentsko izkaznico oziroma knjižnično izkaznico.
KNJIŽNI NABIRALNIKI: V knjižni nabiralnik lahko vračate gradivo od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure. Stoji v pritličju, pred sobo 37). Knjižni nabiralnik za tanjše gradivo je tudi v 3. nadstropju pred tajništvom.

Od 1. oktobra 2020 je možen prevzem gradiva na dežurni točki OHK FF (soba 37 v pritličju FF) ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 15.00 in 18.00, in sicer po vnaprejšnjem dogovoru v oddelčni knjižnici. Gradivo naročite preko sistema COBISS, po e-pošti ali telefonu. Knjižnico obvestite, da želite gradivo prevzeti na dežurni točki OHK FF. Rezervirano gradivo vas tam čaka tri delovne dni.

Urnik knjižnice si lahko ogledate na spletni strani OHK FF.

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si