Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

ob začetku novega študijskega leta vas toplo pozdravljamo na Oddelku za germanistiko z  nederlandistiko in skandinavistiko.

Na oddelku se trudimo, da bi kljub ukrepom za zajezitev širjenja okužb čimvečji del študijskega procesa potekal na fakulteti – in to nam bo večinoma tudi uspelo. Dejstvo pa je, da zlasti v prvem letniku, kjer imamo letos zelo veliko študentov, zaradi zahteve po zadostni medsebojni razdalji tudi naše največje učilnice ne morejo vedno sprejeti vseh študentov. Zato bomo nekatera predavanja izvajali na daljavo ali pa v hibridni obliki (del skupine je na fakulteti, del pa sodeluje na daljavo). Podrobnosti boste izvedeli na uvodnih sestankih in predvsem pri svojih profesorjih.

Prosimo vas, da redno spremljate obvestila na novi spletni strani ter vsakodnevno spremljate elektronsko pošto na naslovu, s katerim ste se prijavili v sistem e-učenja.  

Če imate kakšna vprašanja in odgovorov ne najdete na spletnih straneh in v e-učilnicah, se nam oglasite po elektronski pošti.

Na Oddelku bomo začeli z izvajanjem predmetov po naslednjem razporedu:

1. PRVI LETNIKI GERMANISTIKE IN NEMCISTIKE: 1. in 2. oktober (obvezna udeležba)

2. VSI OSTALI LETNIKI PRVE in DRUGE STOPNJE

Za vse ostale letnike se bo pouk začel v ponedeljek, 5. oktobra po urniku, ki je objavljen v VIS-u. V nadaljevanju objavljamo termine uvodnih srečanj za vse študente in informacije, ki so jih posredovali posamezni profesorji za svoje predmete. 

2. letniki bodo imeli uvodni sestanek v ponedeljek, 5. oktobra, ob 9.40 v predavalnici 15. Jezikovne vaje za 2. letnik se začnejo s torkom, 6. oktobra.  

3. letniki bodo imeli uvodni sestanek v ponedeljek, 5. oktobra. ob 12. uri v didaktični učilnici. V ponedeljek dopoldne bo že potekalo prevajanje v nemščino, obvestilo vam bo poslala predavateljica.

Sestanek za vse študente magistrskih programov bo v torek, 6. oktobra, od 9.30 do 11.00 v učilnici R1A v prizidku in sicer:

 • za študente 1. letnika vseh programov: od 9.30 do 10.10
 • za študente 2. letnika vseh programov: od 10.15 do 11.00

Vaje pri predmetu NEMŠKI JEZIK V PRAKSI I in III (oboje bo vodil novi nemški lektor Bernhard Winkler) bodo potekale od 12. oktobra naprej.

RAZDELITEV V SKUPINE:

Pri predmetih, kjer je več skupin in več izvajalcev (Jezikovne vaje I, II, III), Nemški jezik v kontekstu I itd.) boste v skupine razdeljeni na UVODNIH SREČANJIH (oz. v 1. letniku na podlagi uvrstitvenega testa) – zato je res zelo pomembno, da se teh srečanj udeležite.

 

 

Obvestila posameznih profesorjev in profesoric (po abecedi):

izr. prof. dr. Darko Čuden

Vsa predavanja in seminarji bodo potekali v živo.

 • V ponedeljek, 5. oktobra imamo v času predavanja uvodni sestanek za druge letnike. Vsa ostala predavanja potekajo redno po urniku od vključno 6. oktobra naprej.

 

lekt. dr. Lars Felgner

 • Vaje pri predmetu Jezikovne vaje III (GER1): za natančen termin vaj se bomo dogovorili v ponedeljek na sestanku, saj bo verjetno prišlo do spremembe termina. Z vajami bomo tako pričeli predvidoma v torek, 6. oktobra.
 • Vaje pri predmetu Jezikovne vaje II (GER1) bomo pričeli v torek, 6. oktobra 2020, po urniku v živo (ob 16.20 v 302).
 • Vaje pri predmetu Nemški jezik v kontekstu I (GER2) bomo pričeli v sredo, 7. oktobra 2020, po urniku v živo (ob 11.20 v 03).
 • Vse informacije o vsebini in organizaciji pouka bodo podane na prvem sestanku.

lekt. Mita Gustinčič Pahor

Vse vaje bodo potekale v živo. S poukom začnemo v sredo, 7. oktobra 2020, po urniku. Predmeti, ki se izvajajo v tem semestru:

 • Švedski jezik in kultura II (2. letnik germanistike in ostali),
 • Švedski jezik in kultura IV (3. letnik germanistike),
 • Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu I (2. stopnja germanistike).

 

red. prof. dr. Marija Javor Briški

 • Predavanja pri predmetu Nemška književnost – obdobja in tradicije I bodo potekala izmenično v dveh skupinah v živo. Za prvo skupino (vsi germanisti ter nemcisti do vključno črke F) se bodo začela v četrtek, 8. oktobra, ob 16.20, za drugo (nemcisti od črke G) pa v četrtek, 15. oktobra, prav tako po urniku, v pred. 15.
 • Predavanja pri predmetu Nemščina v diahroni perspektivi bodo potekala v živo, predvidoma v eni skupini (trenutno vpisanih je 27). Začeli bomo v sredo, 14. oktobra, ob 16.20, v pred. 1A-Rim.
 • Pouk pri predmetu Nemška literarna in kulturna zgodovina I bo potekal v živo v dveh skupinah. Uvodno srečanje bomo imeli v sredo, 7. oktobra: s prvo skupino (A–K) ob 13.00, z drugo skupino (L–Ž) pa ob 14.15, v sobi 306.

Izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

 • Predavanje in seminar pri predmetu Pristopi celostnega učenja in poučevanja tujega jezika(3. letnik 1. st.)– začetek po urniku v ponedeljek ob 13.00 v živo v didaktični predavalnici.
 • Predavanje pri predmetu Preverjanje in ocenjevanje znanja(1. in 2. letnik 2. st.) bo potekalo zaenkrat v živo v predavalnici 306 po rednem urniku s pričetkom v četrtek, 8. 10. od 12.10 do 13.50.
 • S predavanjem pri predmetu Didaktika nemščine (1. letnik 2. st.)pričnemo v sredo, 7.10. po urniku v živo v pred. 309 ob 9.40.
 • Predavanje in seminar pri predmetu Zgodnje učenje in poučevanje nemščine(1. in 2. letnik 2. st.) se prične prav tako po urniku zaenkrat v živo v pred. 309 od 15.30 do 18.00.

 

doc. dr. Petra Kramberger

 • Seminarske vaje iz predmeta Obdobja in tradicije I bomo začeli v petek, 2. oktobra 2020, v sklopu uvrstitvenega testa (germanisti ob 12.00 v predavalnici 102, nemcisti ob 11.00 v predavalnici 18). Germanisti bodo v tem terminu dobili tudi vse informacije v zvezi s predmetom Metodika znanstvenega dela.
 • Seminar pri predmetu OIT III (namenjen GERMANISTOM) bomo pričeli v četrtek, 8. oktobra 2020, po urniku v živo (ob 16.20 v 02).
 • Predavanja in seminar iz predmeta Nemško časnikarstvo na Slovenskem bomo pričeli v četrtek, 8. oktobra 2020, po urniku v živo (ob 18.00 v 309).

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Z informacijami o začetku predavanj ter e-učilnici se bom naslednji teden javila po elektronski pošti preko VISa.

lekt. Christiane Leskovec

 • S poukom v tretjem letniku (Jezikovne vaje III) začnemo v torek, 6.10., po urniku.
 • S poukom v prvem letniku (Jezikovne vaje I) začnemo v sredo, 7.10., po urniku.

 

lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc

 • Z vajami pri predmetu Prevajanje v nemščino, 3. letnik, začnemo v ponedeljek, 5. oktobra 2020 v pred. 04. Vaje potekajo v živo. V petek (2. 10.) se boste preko e-učilnice mešano (germanisti, nemcisti) vpisali v skupine. Prva skupina začne s poukom ob 8:15, druga skupina pa ob 9:45. O vseh podrobnostih v zvezi s predmetom boste 2. 10. obveščeni preko elektronske pošte.
 • Z vajami pri predmetu Nemški jezik v kontekstu II, 2. stopnja, začnemo v sredo, 7. oktobra 2020 v pred. 04. Vaje potekajo v živo, in sicer z začetkom ob 8:10.
 • Z vajami pri predmetu Funkcionalno pisanje, 1. letnik, začnemo v petek, 9. oktobra 2020 v pred. 03 z začetkom ob 8.10. Vaje potekajo v živo.

izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

 • S predavanji pri predmetu Jezikovni sistem I: morfologija bomo pričeli 6.10. po urniku spletno preko zooma (povezavo prejmete preko VISa). Z vajami iz morfologije, ki bodo potekala v treh skupinah, pa pričnemo 12.10. V skupine se bomo razdelili na prvem predavanju 6.10.
 • Z vajami pri predmetu Jezikovne vaje II bomo pričeli 6.10. po urniku v živo. Razdelitev v skupine bo potekala na uvodnem sestanku 5.10. ob 9.40.
 • S predavanji in seminarjem pri predmetu Novejše tendence I bomo pričeli 6.10. po urniku v živo.
 • S predavanji in seminarjem pri predmetu Korpusnolingvistična analiza bomo pričeli 12.10. po urniku v živo.

doc. dr. Johann Georg Lughofer

 • Medkulturnost DACHL za 1. letnik se začne v sredo, 7. oktobra po urniku.
 • Teme in zvrsti nemškega govornega področja se začnejo v ponedeljek, 5. oktobra po urniku

doc. dr. Andreja Retelj

 • NEP2 1. letnik: vaje pri predmetu DIDAKTIKA NEMŠČINE bodo potekale v živo ob četrtkih, od 13.50 do 15.25, v predavalnici 306. Prvo srečanje bo 8. 10. 2020.
 • NEP2 2. letnik: Informacije o poteku vaj pri LITERARNI DIDAKTIKI IN PEDAGOŠKI PRAKSI 2 boste dobili na prvem srečanju, 8. 10. 2020, od 9.40 do 12.05, v učilnici 05. Prosim za zanesljivo udeležbo. Oba predmeta bosta potekala v živo.
 • NEP2 1. in 2. letnik: O poteku vaj pri predmetih PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA (kombinirana oblika) IN ZGODNJE POUČEVANJE NEMŠČINE (v živo) boste obveščeni v ponedeljek, 5. 10. 2020, od 13.00 do 14.45 v predavalnici 030.
 • GER1 3. letnik: Vaje pri predmetu Pristopi celostnega učenja in poučevanja bodo potekale v živo. Informacije o izvajanju vaj boste dobili v ponedeljek, 5. 10. 2020, ob 11.20 v predavalnici 03.

 

izr. prof. dr. Irena Samide

 • Predavanja pri OIT III bo potekalo v živo in hkrati v kombinirani obliki na daljavo. Prvo srečanje bo potekalo VERJETNO v četrtek od 12.10 do 13.50 v učilnici 15 (v času, ko bi imeli germanisti sicer vaje iz literarnega sistema II, ki bodo v tem primeru odpadle). Zadnjo informacijo glede tega boste dobili na informativnem srečanju v ponedeljek.
 • Seminar bo potekal v živo, namenjen je študentom NEMCISTIKE, začnemo 6. oktobra po urniku.
 • Predavanja in seminar iz Literarne didaktike se bodo začela v torek, 6. oktobra po urniku v živo (se pravi, še pred uvodnim sestankom za študente magistrskih programov).

doc. dr. Anita Srebnik

Lektorske vaje bodo potekale v živo; na začetnih urah boste prejeli vse potrebne informacije v zvezi s študijem in študijskim gradivom.

 • Nizozemski jezik in kultura II, začetek 5. oktobra po urniku (ob 17.10 v 309);
 • Nizozemski jezik in kultura IV, začetek 5. oktobra po urniku (ob 14.40 v 306);
 • Nizozemski jezik, kultura in literatura v kontekstu I, začetek 7. oktobra po urniku (ob 17.10 v 309).

doc. dr. Tanja Škerlavaj

 • letnik: Predavanja pri predmetu Jezikovni sistem I – Fonetika bodo zimskem semestru potekala ob sredah od 15.30 – 16.15. S poukom pričnemo v sredo, 7.10.2020, v živo, in sicer izjemoma v dveh skupinah: 1. skupina (študentje s prvo črko priimka od B – Jošić) ob 14.40 v predavalnici 325; 2. skupina (študentje od Jovanović do Žura) ob 15.30 v predavalnici 18.
 • letnik: Seminar pri predmetu Jezikovni sistem II – Skladnja bo potekal v živo v dveh skupinah. 1. skupina (študentje s prvo črko priimka A-M): Ob sredah od 11.20 – 12.05 v predavalnici Rimljanka; 2. skupina (študentje s prvo črko priimka O-Ž): Ob sredah od 12.10 – 12.55 v predavalnici 02. S seminarjem pričnemo v sredo, 7.10.2020.
 • letnik: Izbirni predmet Besedilna slovnica nemškega jezika bo potekal v živo, ob četrtkih od 10.30 – 12.00 (2 šolski uri) v predavalnici 302. Tretjo šolsko uro bomo nadomestili z domačimi zadolžitvami. S predavanji pričnemo v četrtek, 8.10.2020, ob 10.30.
 • stopnja: Nemški jezik v kontekstu I: Vaje bodo potekale v živo po urniku (ob četrtkih od 8.00 – 9.30 v predavalnici 05). S poukom pričnemo v četrtek, 8.10.2020.

doc. dr. Urška Valenčič Arh

 • letnik: GER1 Jezikovne vaje I v predavalnici 03 pričnemo v torek, 6. 10. 2020 ob 11.20
 • letnik: GER 1 Prevajanje v slovenščino v predavalnici 04 pričnemo v petek, 9. 10. 2020 ob 9.40.

 

red. prof. dr. Špela Virant

 • S poukom pričnemo 12. oktobra 2020 po urniku v živo.

lekt. mag. Vanda Vremšak Richter

 • Vaje pri predmetu JS - fonetika nem. jezika za 1. letnik bodo potekale v živo na FF v štirih skupinah. Vpišite se v seznam. Pričnemo v pon., 5.10. Vse informacije o gradivu dobite pri pouku.
 • Vaje pri predmetu JPI (lektorske vaje) za 1. letnik bodo potekale v živo na FF v štirih skupinah. Pričnemo v sredo, 7.10. Vse informacije o gradivu dobite pri pouku.

lekt. Bernhard Winkler – na urniku še naveden pod Kristina Lahl

V 3. letniku BA programa bo imel v sredo, 7. oktobra VAJE iz Obdobja in tradicije V po urniku.

V 2. letniku GER in NEM si vsekakor rezervirajte četrtek ob 12.10. V tem terminu bo imel prof. Winkler bodisi vaje iz Literarnega sistema II za germaniste bodisi Irena Samide predavanje iz OIT III za CELOTNI 2. letnik (v učilnici 15). O tem boste še pravočasno obveščeni direktno po elektronski pošti – in na uvodnem sestanku v ponedeljek.

Na magistrskem študiju se bodo vaje iz Nemškega jezika v praksi I in III začele od 12. oktobra naprej. Urnik za te vaje še ni dokončen.  

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si