(Komen pri Gorici, 22. 10. 1909 – 3. 8. 1992)

Obiskovala je klasično gimnazijo v Kranju (1920–1928) ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (diploma z dne 30. 6. 1932 iz nemškega jezika s staronemškim jezikom in književnostjo). V februarju 1950 opravila dodatni diplomski izpit iz angleškega jezika s staroangleškim jezikom in književnostjo. Od leta 1933 do 1949 je službovala kot suplentka in profesorica na učiteljišču v Ljubljani, nato na gimnazijah v Murski Soboti, Mariboru in Ljubljani.

V letih 1945–46 je bila prevajalka pri mirovnih pogajanjih v Parizu, 1947–1948 delegatka JRK pri UNRO in IRO za repatriacijo slovenskih otrok iz britanske cone Avstrije in tolmačica naših predstavnikov, 1949–50 pa je bila inšpektorica za tuje jezike pri Ministrstvu prosvete LRS.

L. 1950 je postala lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1960 pa je bila imenovana za višjo predavateljico za moderni nemški jezik; na tem mestu je ostala do upokojitve leta 1977. Bila je tudi honorarna predavateljica za angleški in nemški jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in za metodiko pouka tujih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani, potem izpraševalka pri strokovnih izpitih profesorjev srednjih šol, muzealcev, arhivarjev in bibliotekarjev, recenzentka učbenikov in stalna prevajalka znanstvenih ustanov.

Izpopolnjevala se je na univerzah v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA. Pri pedagoškem delu je uporabljala moderne metode; predavanja je združevala s praktičnim skupinskim delom slušateljev. Izdala je več učbenikov za angleščino in nemščino.

 

Izbrana bibliografija

  • Žgur, Adela / Pestotnik, Sonja / Skalický, Eliza: Angleška vadnica. Prva stopnja. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1945 (in ponatisi do 1969). 179 str.

  • Žgur, Adela / Skalicky, Eliza / Kos, Milena: Angleška vadnica. Druga stopnja. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1947 (in ponatisi do 1969). 206 str.
  • Žgur, Adela / Skalicky, Eliza: Angleška vadnica. Tretja stopnja. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1957. 290 str.
  • Žgur, Adela: Deutsche Grammatik. 3., popolnoma predelana in razširjena izd. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1972 (in ponatisi). 371 str.
  • Počkar, Melita / Žgur, Adela: Nemški teksti za berilo in konverzacijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1972. VIII, 268 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si