(Maribor, 1.7.1930)

Leta 1955 je diplomirala najprej na Višji pedagoški šoli v Ljubljani iz predmetov nemški in slovenski jezik s književnostjo, leta 1961 tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz nemškega in slovenskega jezika s književnostjo. Kot profesorica nemškega jezika je sprva službovala na takratni nižji gimnaziji v Vuzenici, nato na Osnovni šoli Pivka ter od leta 1964 do 1971 na Gimnaziji Postojna. Leta 1971 je kot višja predavateljica za moderni nemški jezik in fonetiko nemškega jezika začela delati na Pedagoški akademiji v Ljubljani.

Z ukinitvijo dveletnega višješolskega študija jezikov na Pedagoški akademiji je bila leta 1986 sprejeta na Filozofsko fakulteto v Ljubljani; tu je bila na Oddelku za germanske jezike in književnosti višja predavateljica za moderni nemški jezik in nemško fonetiko do upokojitve 30. 12. 1990. Njeno strokovno zanimanje je bilo osredinjeno zlasti na preučevanje fonološkega sistema in ortografskih posebnosti nemškega jezika, na oblikovanje primernega didaktičnega gradiva za fonetiko ter na pisanje učbenikov nemškega jezika za srednje šole; njen delež so sistematični slovnični pregledi ob upoštevanju načel indukcije in komparacije. V ta okvir sodi tudi njeno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, za katerega je bila recenzentka učbeniških kompletov za nemški jezik na osnovni šoli.

 

Izbrana bibliografija:

  • Braz, Valter / Renčelj, Ana: Nemščina II za srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 1974. 149 str.
  • Braz, Valter / Renčelj, Ana / Grah, Käthe: Nemščina za 1. razred ekonomske šole. Ljubljana: Univerzum 1975. XIII, 243 str.
  • Šifrer, Romana / Renčelj, Ana / / Medved, Ivanka: Nemški jezik 2 za srednje izobraževanje. Maribor: Obzorja 1982–1983. 3 zv. (64; 55; 62 str.)
  • Renčelj, Ana: O kvaliteti in kvantiteti nemških vokalov. V: Vestnik DTJK 14 (1980), št. 1/2, str. 12–25.
  • Renčelj, Ana: Polglasnik, preglasnik in dvoglasnik v nemškem jeziku. V: Vestnik DTJK 15 (1981), št. 1/2, str. 46–60.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si