(Ljubljana, 24. 6. 1943)

Študirala je angleščino in slovenščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je pol šolskega leta poučevala angleščino na OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani, nato pa se je zaposlila v knjižnici Oddelka za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti. Leta 1970 je prejela ameriško štipendijo za enoletni podiplomski študij na Smith kolidžu v ZDA. V času službovanja v oddelčni knjižnici je napredovala v naziv višja bibliotekarka in bibliotekarka – visokošolska sodelavka.
Od l. 1989 do upokojitve 2005 je bila vodja knjižnice. Še pred upokojitvijo se je začela ukvarjati z rodoslovjem in krajevno zgodovino in objavljati prispevke v časopisu za krajevno zgodovino Kronika.

Izbrana bibliografija:

  • Hribar, Angelika: Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev; Celje: Društvo Mohorjeva družba 2008. 316 str.
  • Hribar, Angelika: Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova rodbina. V: Kronika 48 (2000), št. 1–2, str. 42–56.
  • Hribar, Angelika: Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina. V: Kronika 54 (2006), št. 2, str. 213–232.
  • Hribar, Angelika (prevajalka): Chiara Lubich: Odsev luči. Meditacije in podobe. Ljubljana: Novi svet 1996. 135 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si