(Ljubljana, 5. 8. 1936- 21.8. 2013)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz nemškega in angleškega jezika s književnostjo leta 1959. V šolskem letu 1959/60 je poučevala na učiteljišču v Novem mestu, od leta 1960 je bila najprej asistentka, potem lektorica za moderni nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1982 dalje je delovala kot samostojna kulturna delavka – prevajalka, posebej pomembno je njeno leksikografsko delo. Bila je dolgoletna predsednica Zveze znanstvenih in tehniških prevajalcev Jugoslavije.

Izbrana bibliografija:

  • Debenjak, Doris: Nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar = Deutsch-slowenisches und Slowenisch-deutsches Wörterbuch. V Ljubljani: Cankarjeva založba 1974 (in kasnejše izdaje). 608 S.
  • Debenjak, Doris / Debenjak, Božidar / Debenjak, Primož: Veliki nemško-slovenski slovar = Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1992 (in kasnejše izdaje). 1329 str.
  • Debenjak, Doris / Debenjak, Božidar / Debenjak, Primož: Veliki slovensko-nemški slovar = Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1995 (in kasnejše izdaje). 1328 str.
  • Debenjak, Primož / Debenjak, Doris / Debenjak, Božidar: Mali nemško-slovenski & slovensko-nemški slovar = Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch. Ljubljana: DZS 2004 (in kasnejše izdaje). 396 str.
  • Debenjak, Doris (prev.): France Bernot u.a.: Der Triglav – Nationalpark. Führer. Bled: Triglav Nationalpark 1986. 282 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si