(Jurij v Prekmurju, 12. 3. 1937 – Ljubljana, 13. 11. 1980)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo leta 1963. Doktoriral je na isti fakulteti z disertacijo Jezik in čas epskega poročanja ob Döblinovem romanu Berlin-Alexanderplatz leta 1977. V letih 1964–1966 je bil novinar pri Pomurskem tisku in v svobodnem poklicu.
V letih 1966–1968 je bil lektor za nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 1968 asistent za nemško književnost, 1970–1980 docent za nemško književnost in vmes tudi predstojnik katedre na oddelku. V letih 1970–1971 je bil na strokovnem izpopolnjevanju v Hamburgu, v študijskem letu 1975/76 pa lektor za slovenski jezik na Univerzi v Gradcu. Udeležil se je mnogih znanstvenih in strokovnih srečanj germanistov doma in v tujini.
Glavni predmet njegovih zanimanj je bila moderna nemška književnost. Bil je tudi pomemben prevajalec iz nemščine, angleščine in madžarščine ter samostojni besedni ustvarjalec; izdal je tri knjige proze.

Izbrana bibliografija:

  • Grah, Drago: Spremna beseda in opombe. V: Goethe, Johann Wolfgang von: Werther. Ljubljana: Mladinska knjiga 1972, str. 97–118.
  • Grah, Drago: Heinrich Böll in plemenitost brezmočnih. V: Böll, Heinrich: Biljard ob pol desetih. Ljubljana: Cankarjeva založba 1973, str. 5–32.
  • Grah, Drago: Das Zeitgerüst in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz. V: Acta neophilologica 11 (1978), str. 15–28.
  • Grah, Drago: Das Menschenbild im Werk Friedrich von Gagerns. V: Acta neophilologica 14 (1981), str. 9–18.
  • Grah, Drago / Grah, Käthe (prevajalca): Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. Ljubljana: Cankarjeva založba 1981 (in ponatisi). 336 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si