(Prevalje, 23. 7. 1942)

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je l. 1965 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo. Po diplomi je 13 let poučevala angleški in nemški jezik na Gimnaziji Ravne na Koroškem, obenem pa je tudi vodila tečaje nemščine za odrasle na Delavski univerzi na Ravnah na Koroškem. 1978–1979 je delala na Zavodu SRS za šolstvo kot republiška svetovalka za tuje jezike, nato se je vrnila na Ravne na Koroškem in spet poučevala angleščino in nemščino na ravenski gimnaziji.
1981–1983 je bila pomočnica ravnatelja na Srednji šoli tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve na Ravnah na Koroškem, od l. 1983 pa je bila ravnateljica na isti šoli. L. 1989 se je zaposlila kot lektorica za moderni nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je delala do upokojitve l. 1997.
Že v študijskih letih in kasneje v letih službovanja se je dodatno izpopolnjevala na različnih seminarjih in študijskih bivanjih (Göttingen, Trier, Halle/Saale, Southampton, Leipzig, Weimar, ZDA, Olomouc, Celovec, Dunaj, Freiburg/ZRN, Blagoevgrad). Na podiplomskem študiju v Dubrovniku Univerze v Zagrebu je 1992 z zagovorom magistrskega dela končala magistrski študij amerikanistike.
Poleg pedagoškega dela je občasno prevajala strokovna besedila iz slovenščine v nemščino in obratno. Kot slušateljica in predavateljica je sodelovala v programu permanentnega izobraževanja učiteljev tujih jezikov. Dejavna je bila v različnih strokovnih telesih na področju izobraževalne dejavnosti. Med pomembnejšimi so: Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje, Svet Pedagoške fakultete v Ljubljani, Svet za vzgojo in izobraževanje pri predsedstvu RK SZDL, komisija za evalvacijo VIP pri Strokovnem svetu SRS. Je članica Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika, Avstrijskega društva učiteljev nemškega jezika kot tujega jezika in Slovenskega društva amerikanistov.

Izbrana bibliografija:

  • Kožar, Erna / Knight, Richard / Kobilica, Tončka / Knight, Margaret: Angleški jezik 1. Učbenik. Maribor: Založba Obzorja 1981. 158 str.
  • Kožar, Erna / Knight, Richard / Kobilica, Tončka / Knight, Margaret: Angleški jezik 1. Delovni zvezek. Maribor: Založba Obzorja 1981. 79 str.
  • Kožar, Erna: Kulturna vsebina kot imanenca pouka tujih jezikov. V: Vestnik DTJK 26 (1992), št. 1/2, str. 71–76.
  • Kožar, Erna: Der "Alltag" im DaF-Unterricht. V: Vestnik DTJK 28 (1994), št. 1/2, str. 131–139.
  • Kožar, Erna: Jezik, kultura, misel. V: Vestnik DTJK 31 (1997), št. 1/2, str. 78–84.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si