(Celje, 22. 4. 1930)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz anglistike in germanistike leta 1953. V letih 1954–1977 je bila tajnica in profesorica, od leta 1970 dalje v. d. direktorja, nato direktorica na Intenzivnih tečajih tujih jezikov v Ljubljani.
Od leta 1977 do upokojitve 30. 6. 1989 je bila lektorica za moderni nemški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poučevala je moderni nemški jezik v vseh štirih letnikih; od 1982/83 je bil poudarek na pouku v višjih letnikih, predvsem na nemški idiomatiki. Od leta 1981 do 1988 je izpraševala pogovorni jezik na diplomskih izpitih 1. stopnje, od leta 1982 dalje pa idiomatiko na preddiplomskih izpitih iz modernega jezika. V letih 1983–1985 je usklajevala delo v delovni skupini za izdelavo programskega jedra za tuji jezik za potrebe v VIŠ šolstvu po pooblastilu PIS za družboslovje. Upokojila se je l. 1989, a je še honorarno poučevala. Je avtorica visokošolskih učbenikov za nemščino, kot lektorica pa je sodelovala tudi pri Slovenskem medicinskem slovarju (Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2002)

Izbrana bibliografija:

  • Spanring, Helena: Deutsch für Anfänger. 2. Teil. Ljubljana: Zavod Intenzivni tečaji tujih jezikov 1966. 196 str.
  • Spanring, Helena: Izbor nemških glagolov. (Idiomatika). Ljubljana: Filozofska fakulteta 1985, ponatis 1997. IV, 162 str.
  • Spanring, Helena / Senčar-Bohinjec, Marjeta: Zbirka besedil za konverzacijo pri lektorskih vajah iz modernega nemškega jezika II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti 1991. II, 300 str.
  • Spanring, Helena: Izbor nemških glagolov. Idiomatika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti 1992. IV, 105 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si